זכויות נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי

נפגעי פעולות איבה זכאים לשלל הטבות וזכויות אולם לא תמיד הם מודעים למלוא זכויותיהם והדרכים לממשן. לעתים, חוסר הידיעה או הליכים בירוקרטים ארוכים ומתישים בדרך לקבלת את התגמולים המגעים לנפגעים או לבני משפחותיהם עלולים להביא לאובדן הזכויות ולהפסדים כספיים משמעותיים.

מימוש זכויות נפגעי פעולות איבה

למרבה הצער פעולות איבה במדינת ישראל הן מצב המוכר לרבים עקב מתקפות טרור שהתרחשו במדינה לאורך ההסטוריה שלה, ועדיין מתרחשות. בנוסף לקושי הגופני, לעתים אובדן חיים, הקושי הרגשי והתמודדויות נוספות, מצטרף גם קושי נוסף ושמו בירוקרטיה. נפגעי פעולות איבה זכאים לתגמולים שונים אולם לא תמיד הם מודעים לכך וכשהם כן מודעים, מדובר בתהליך מייגע, אותו ננסה לפשט במאמר זה.

תושב ישראל אשר נפגע גופנית או נפשית בפעולת איבה, גם אם התרחשה מחוץ לישראל, זכאי לקבלת טיפול ושיקום רפואי וכן שיקום מקצועי. כמו כן הוא זכאי לקבלת סל הטבות שתכולתו נקבעת בהתאם לאופי הפגיעה ומימדיה. כל ההטבות הן על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

לאחר שהתרחשה פעלת איבה מקבל המוסד לביטוח לאומי מהמשטרה את שמות ופרטי הנפגעים ופונים אליהם עצמאית. יחד עם זאת לא כל הנפגעים מאותרים ונרשמים על ידי המשטרה, זאת מאחר ולעתים הם פונים עצמאית לקבלת טיפול או מפונים על ידי בני משפחה וחברים. אותם אלו שפרטיהם לא רשומים במשטרה יכולים לפנת עצמאית אל המוסד לביטוח לאומי, אולם דרכם תהיה רצופה בקשיים ומכשולים ומומלץ ללכת בדרך זו בליווי עורך דין. הסיבה לסחיבת היא כי נפגע פעולת איבה שפונה עצמאית לביטוח הלאומי צריך להציג הוכחות כי אכן שהה בזירת האירוע, שהאירוע אכן הוגדר כפעולת איבה וכי נגרם לו נזק, פיזי או נפשי, או שניהם יחד, כתוצאה מאירוע זה.

את הדיווח יש להגיש לביטוח הלאומי בתוך שנים עשר חודשים מיום הפגיעה.

נפגעי פעולות איבה - ביטוח לאומי

נפגעי פעולות איבה

הזכויות

נפגעי פעולות איבה זכאים לקבלת טיפול רפואי בקופות החולים ובבתי החולים. המימון כולל כיסוי ימי האשפוז, מימון טיפולי שיניים, אבזרים אורתופדיים, רכישת תרופות, מימון בית הבראה או בתי מרפא ועוד.

גם בני משפחת הנפגע זכאים לקבלת החזרים בגין הוצאות שונות, ביניהן החזרים בגין הפסד ימי עבודה, מימון לינה למי שמתגורר הרחק מבית החולים בו מאושפז בן משפחתם שנפגע, החזרים בגין הוצאות נסיעה וחניה ועוד.

במקרים בהם נספה אדם כתוצאה מפעולת האיבה, זכאים בני משפחתו, כמו הרעיה, הבעל או הילדים, לקבלת תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי וכן למענקים שונים.

אחוזי נכות בביטוח הלאומי

לאחר שהוגשה תביעה הוכרה כפגעה בגין פעולות איבה, זה הזמן להגיש תביעה נוספת לקבלת דרגת הנכות שנגרמה מהפגיעה. דרגת הנכות נקבעת על ידי הממוסד לביטוח לאומי באמצעות ועדה רפואית מטעם מוסד זה.

לפי החוק, אם נקבעה נכות רפואית בשיעור של עשרה עד תשעה עשר אחוזים, זכאי הנפגע למענק חד פעמי שסכומו נע מ-41 אלף ₪ ל- 155 אלף ₪. (עפ"י נתוני 2014).

נכות רפואית בשיעור של עשרים אחוזים לפחות מזכה את הנפגע בגמלה חודשית קבועה ובסכום הקבוע בחוק, ללא כל קשר להכנסותיו של הנפגע לפני פציעתו. במידה וחלה החמרה במצבו, רשאי הנפגע לבקש דין מחודש במצבו ולשנות את סכום הגמלה.

הטבות נוספות הניתנות לנפגעי פעולות איבה הן השתתפות בהוצאות הטלפון, הנחות בארנונה, הטבות בעת רכישת רכב ועוד. כמו כן זכאים נפגעי פעולת איבה לזכויות נוספות, ביניהן נכות כללית, פיצויים לפי פקודת הנזיקין, גמלה בשל פגיעה בעבודה ועוד. על הנפגע לבחור בתגמול אחד בלבד, זאת בנוסף לזכויות המגיעות לו על פי חוק נפגעי פעולות איבה. פעמים רבות לא מבינים הנפגעים את המשמעות בהעדפת מסלול אחד על משנהו ועלולים להפסיד כסף רב.

לצורך כך חשוב מאד לבצע את התהליך עם עורך דין מקצועי ומומחה בתחום זה, כדי להבין את המשמעויות וההשלכות של כל הבחירות שיתבצעו על ידי הנפגע – ואנו נשמח לסייע לכם בטיפול בתביעת נפגעי איבה.

 

 

 

 

 

 

קטגוריות: בלוג נזיקין.