משא ומתן מול חברת הביטוח

כאשר אדם נדרש לפנות לחברת הביטוח בה הוא מבוטח, מכל צורך שהוא, ולבקש את המגיע לו על פי תנאי הפוליסה עליה חתם בעבר, לרוב יגיע הדבר לכדי משא ומתן עם חברת הביטוח לגבי סכום התשלום ואופן התשלום עד לסילוק התביעה וחתימה על כתב ויתור לגבי תביעות עתידיות בנושא לשמו הוגשה התביעה הנוכחית. בפני המבוטח עומדות שתי אופציות שהן הגשת תביעה לבית המשפט כנגד חברת הביטוח על תשלום מלוא הפוליסה או הסכמה להליך של פשרה וקבלת סכום כסף שאמנם הוא נמוך ממה שלכאורה מגיע למבוטח אך, מנגד, הוא מתקבל במהירות יחסית להליך משפטי שיכול להימשך גם שנים ארוכות.

אז מה כדאי למבוטח? איזו אופציה היא הנכונה ביותר בכל הנוגע להתנהלות אל מול חברת הביטוח? התשובה, כמו בכל דבר בחיים כמעט, היא מורכבת ולא חד משמעית וישנם נימוקים טובים, לכאן או לכאן, מדוע כדאי לתבוע ומדוע כדאי להיכנס להליך של משא ומתן לפשרה מול חברת הביטוח.

למה הגשת תביעה?

למרות שלחברות הביטוח ישנה סוללת עורכי דין והמון זמן פנוי להתעסק בתביעות של מבוטחים, כגוף עסקי וכלכלי הפועל בתנאי שוק תחרותי, ברור שכל הגשת תביעה כנגדן וכל אזכור שלילי של שמן בהקשר של אי עמידה במחויבות כלפי מבוטח הם בגדר יחסי ציבור גרועים ופגיעה במוניטין ולכן, לעיתים, איום בהגשת תביעה או בפנייה לתקשורת, יביא לתוצאות מהירות וטובות יותר עבור המבוטח. בנוסף, הגשת מסמך מקיף, הכולל את כל הראיות, הנתונים והמסמכים הרלוונטיים לבית המשפט יביא, כמעט באופן אוטומטי, לפסיקה כנגד חברת הביטוח ושוב, לתוצאות חיוביות יותר עבור המבוטח. בנוסף, חברות הביטוח תעדפנה במקרים רבים לחסוך תשלום לעו"ד חיצוני כשכר טרחה להגנתה בבית המשפט.

למה כניסה להליך פשרה מול חברת הביטוח?

יודע כל מי שחי ופועל במדינת ישראל כי בתי המשפט עמוסים עד צוואר בתיקים ובפסקי דין שמתעכבים בשל העומס, מה שיגרור גם את התביעה של המבוטח, קרוב לוודאי, לאורך חודשים ארוכים ואפילו שנים, ולעומת חברות הביטוח שעיתותיהן בידיהן ומרכיב הלחץ לא קיים אצלן, הרי שהמבוטח, לרוב, זקוק לכסף באופן מיידי ומהיר ככל האפשר ואין לו את הזמן להתנהל לאורך זמן כה רב ללא תוצאות וקבלת סכום כסף משמעותי. מרכיב נוסף, מלבד מרכיב לחץ הזמן, שבגינו כדאי לפנות להליך של משא ומתן לפשרה מול חברת הביטוח, הוא מרכיב אי הודאות הקיים בכל פנייה לערכאה של בית משפט. בעוד שבהליך של משא ומתן התוצאה הסופית מתבררת במהירות וניתנת לשליטה, הרי שבקבלת החלטה משפטית אין שום יכולת להשפיע על התוצאה והיא תלויה בהחלטה של אדם אחד בלתי תלוי ואובייקטיבי. בנוסף, הליך של משא ומתן כלכלי יביא, במקרים לא-מעטים, לתוצאות זהות לאלו שייקבעו, בסופו של יום, בבית המשפט, רק שהוא ייקח הרבה פחות זמן, אנרגיה ומשאבים נפשיים מהמבוטח.

מו"מ מול חברת ביטוח

על מה מומלץ "להילחם" במשא ומתן מול חברת ביטוח?

כל אדם, כאשר הוא עובר סוג של טראומה כלכלית, בריאותית או פיזית, הדורשת ממנו את הפעלת פוליסת הביטוח שלו ואת התביעה לתשלום שלה מחברת הביטוח, יודע, פחות או יותר, איזה סכום דרוש לו על מנת לעבור את המשבר המיידי ועל מנת להמשיך ולהתקיים באופן מכובד וראוי גם לאחריו ובעתיד. ככל גוף כלכלי בעל אינטרס למקסם רווח ולמזער נזקים, חברת הביטוח תבקש לתת למבוטח את המינימום המגיע לו ולהתנות זאת בחתימה על כתב סילוק תביעות עתידיות באשר לפרשה בגינה הוגשה התביעה, מה גם שהמשך ההתקשרות עם חברת הביטוח, לאחר הגשת תביעה, תדרוש תשלום פרמיה גבוהה יותר מצד המבוטח. בכל הליך של משא ומתן לפשרה מול חברת הביטוח, על המבוטח לעמוד על קבלת הסכום הריאלי והנכון ביותר עבורו, כזה המתבסס על שיקולים חשבונאיים ופיננסיים שנעשו באופן מקצועי ואובייקטיבי, רצוי על ידי אנשי מקצוע מומחים ועל הקפדה שלא לחתום על שום מסמך מחייב המתנה את קבלת התשלום בויתור על תביעה או בסילוק אחריות כלשהי מצד חברת הביטוח. אנו ממליצים, כמובן, להיעזר בעורך דין המתמחה בפעילות מול חברת ביטוח בכל ההתנהלות מולה והדבר מבטיח, במרביתם המוחלט של המקרים, קבלת תוצאות אפקטיביות ואיכותיות יותר עבור המבוטח.

כדאי לציין כי לעיתים, ולא מדובר על מקרים נדירים או ספורים, דווקא חברת הביטוח היא זו שתסרב להיכנס להליך של משא ומתן לפשרה מול המבוטח בשל נסיבות המקרה והבנתה כי, במקרה ספציפי ומסוים, הצדק המשפטי עומד לצידה ולכן כדאי לה להמתין להגשת תביעה כנגדה. המבוטח, שילווה בוודאי על ידי עורך דין המתמחה בפעילות מול חברות ביטוח ותביעות נזיקין וביטוח, יקבל את המלצתו של עורך הדין שלא להגיש תביעה ולהתאמץ על מנת לסיים את התביעה בהליך של פשרה ראויה ומתקבלת על הדעת, כזו שלא תגרום, בסופו של דבר, לנזק ממוני למבוטח ולאובדן מוניטין של חברת הביטוח. במרבית המקרים, האינטרס המשותף לשני הצדדים יביא לפשרה משביעת רצון ולקבלת תוצאות חיוביות עבור כל המעורבים בפרשה.

חשוב לזכור כי מרגע חתימה על פוליסת ביטוח והצטרפות לחברת ביטוח, על המבוטח לשמור ולתייק כל מסמך, כל טופס וכל נייר הקשור להתקשרות הזו ובמיוחד כאשר מתרחש אירוע שבגינו תידרש הפעלת הפוליסה, הרי שהליך איסוף המסמכים המסודר, תיעודם ושמירתם הוא חשוב ובעזרת תיק מסמכים ועדויות מסודר תהליך המשא ומתן יהיה אפקטיבי יותר, מהיר יותר וחיובי יותר.

קטגוריות: בלוג נזיקין.