איך להתמודד עם פגיעה בעבודה

פגיעה בעבודה מהווה עילה לתביעה של הנפגע את המוסד לביטוח לאומי. רבים אינם מודעים לזכויות אלו, המגיעות להם על פי חוק, ולאלו שכן מודעים להן, צפויה דרך ארוכה, סבוכה ומורכבת מסעיפים בירוקרטים, וועדות נוקשות והליך ארוך ומייגע. מהי בעצם פגיעה בעבודה וכיצד ניתן לקצר תהליכים עד לקבלת הפיצויים?

מהו חוק פגיעה בעבודה

חוק הביטוח הלאומי מגדיר פגיעה בעבודה כמצב בו אדם עובד נפגע במהלך עבודתו, בדרך לעבודה ובדרך ממנה. כלומר, גם אם היה בדרכו לעבודה ונפגע באיזו שהיא דרך, מחבלה, נפילה או תאונה, תגדר פגיעה זו כפגיעה בעבודה.

נפגעי תאונות עבודה זכאים לפיצויים הניתנים להם מהביטוח הלאומי ואשר נקראים – בשלב הראשון של התביעה – דמי פגיעה. כדי לקבל אותם, על העובד שנפגע להגיש תביעה למוסד לביטוח הלאומי. גם מחלות מקצוע, מחלות הנגרמות עקב עיסוק וחשיפה לחומרים מסוימים הגורמים למחלה, או סביבה שיש בה סכנה בריאותית, נכנסות להגדרות פגיעה בעבודה של הביטוח הלאומי. דוגמאות למחלות מקצוע כאלו הן מחלת עור שנגרמת מחשיפה לחומרים, מחלות ריאה בעקבות חומרים דוגמת אזבסט, ירידה בשמיעה בשל עבודה בסביבה מאד רועשת, וכדומה.תאונת עבודה

דמי פגיעה

כל אדם שנפגע בעבודה רשאי לתבוע את הביטוח הלאומי ואת חברת הביטוח. מומלץ להיוועץ עם גורם מוסמך, כמו עורך דין המתמחה בפגיעות עבודה, כדי להבין איזה מבין שני הגופים כדאי לתבוע ואת המשמעויות השונות הקשורות לתביעה של כל מוסד.  במידה ונמצא כי הפגיעה בעבודה נגרמה בשל רשלנות מעסיק, יש עילה לתבוע גם אותו (בד"כ המעסיק יהא מבוטח בפוליסת חבות מעבידים בחברת ביטוח).

דמי הפגיעה בעבודה מחושבים לפי הימים בהם העובד שנפגע או חלה נעדר מעבודתו ואינו מסוגל לעבוד בה יותר, או בעבודה אחרת. בגין יום הפגיעה לא משולמים דמי פגיעה על ידי המוסד לביטוח לאומי אולם הם ישולמו על ידי המעסיק. דמי הפגיעה עבור היומיים הראשונים לאחר הפגיעה אינם משולמים אף הם, אלא אם כן העובד אינו מסוגל לעבוד מעל שנים עשר ימים. בעד 12 הימים הראשונים משולמים דמי הפגיעה במלואם לעובדים שכירים, בעוד שעצמאים לא זכאים לקבלם. מעסיקים של אותם עובדים שכירים יידרשו להחזר התשלום לביטוח הלאומי בגין אותם ימים. שיעור התשלום נגזר משכר העבד בשלושה החודשים שקדמו לפגיעה הוא יעמוד על שבעים וחמישה אחוזים משכר העובד ועד למקסימם דמי הפגיעה, בניכוי ארבעה אחוזים, לפי חוק ההסדרים.

את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש בתוך שנים עשר חודשים מיום הפגיעה. התביעה מוגשת באמצעות טופס מיוחד, בסניף הביטוח הלאומי המצוי במקום מגורי העובד שנפגע. כמו כן עליו לצרף תעודה רפואית ראשונית על הפגיעה.

גמלת נכות מעבודה

תביעה לגמלת נכות מהעבודה יש להגיש כמה שיותר מהר בטופס מיוחד לביטוח הלאומי. עובד שנפגע בעבודה ונגרמה לו נכות יכול להגיש תביעה זו. הוא יזומן לוועדה רפואית שתקבע אם הנכות היא אכן תוצאה מפגיעה בעבודה ואם כן, יקבעו מהי דרגת הנכות. נכים בשיעור נכות של עשרה אחוזים לפחות, ולצמיתות, זכאים לקבלת שיקום מקצועי, לאחר שנקבע כי אינם מסוגלים יותר לעבוד בעבודתם או עבודה דומה אחרת. השיקום המקצועי נועד לסייע להם לרכוש מיומנויות מקצועית חדשות בהתאם למוגבלותם, ואשר יאפשר להם להשתלב שוב בעבודה. את הבקשה יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאמי בטופס מיוחד, ועד שנה מהיום בו נקבעה דרגת נכות לצמיתות עקב פגיעה בעבודה.

כאמור, המוסד לביטוח לאומי משלם תחילה למבוטח שנפגע פיצויים הנקראים דמי פגיעה בעבודה. תגמולים אלה משמשים את המבוטח שנפגע ואשר אינו יכול לעסוק יותר בעבודתו או לעבוד בעבודה אחרת, הכנסתו נפגעה או איבד את שכרו כליל. הפיצויים משמשים את העובד לתקופה בה אינו עובד, נזקק לטיפול רפואי ושמירה על רמת החיים בה חי קודם לפגיעה. חוק הביטוח הלאומי קובע כי דמי פגיעה בעבודה ישולמו לתובע  לכל היותר בתוך 91 ימים מיום הפגיעה.

במקרים בהם חלה הנפגע במחלה קשה עקב הפגיעה בעבודה, או הפך לנכה,  יקבע המוסד לביטוח לאומי, אותו הוא תובע את דרגת נכותו או חומרת מחלת וישלם את הפיצויים בהתאם לדרגה זו. במצבים אלו עלול להתקל נפגע עבודה בהליך ארוך אשר מורכב מוועדות רפואיות, בירוקרטיה מורכבת ואף בהתנגדותו של הביטוח הלאומי להכיר בנכותו כפגיעה בעבודה או לקבוע אחוזי נכות שהם נמוכים מנכותו של העובד בפועל. כדי לצלוח את התביעה בשלום, לקצר הליכים ולהתמודד עם נבכי הבירוקרטיה, רצוי להיעזר בשירותיו ש לעורך דין בעל נסיון והתמחות בחוקי הביטוח הלאומי, בזכויות נפגעי עבודה ובדיני ביטוח לאומי ונזיקין בכלל.

תמיכה מקצועית ומוראלית

אם יש דבר אשר לא ירצה נפגע בעבודה להתקל בו, זו שורת ועדות, הליכים ארוכים והצורך לערער על החלטות הביטוח הלאומי או חברת הביטוח. מוסדות אלו מערימים קשיים ומכשולים רבים על נפגעי עבודה והדרך לקבלת דמי פגיעה בעבודה אינה קלה. הדרך שהיא היעילה ביותר להגיש תביעה מסודרת ועם מוכנות רגשית היא בליווי עורך דין. ייצוג של עורך דין בתהליך מאפשר הגשת תביעה באופן מסדר, כך שלפחות חלק מהמכשולים יוסרו מראש והתובע יהיה מוכן ומודרך על ידי עורך דינו לעמוד בפני וועדות, דרישות שונות להצגת אסמכתאות ואישורים וכדומה. אין כל סיבה כי אדם שחלה, עקב עבודתו, נפצע אף איבד את מקר פרנסתו, ייאלץ בנוסף לכך גם להתמודד עם קשיים נספים ונבכי הבירוקרטיה. ליווי מקצועי של עורך דין יאפשר לנפגע עבודה להיות מוכן לתהליך מהאספקט המנהלתי והמשפטי, כמו גם הנפשי והרגשי. במידת הצורך, ילווה עורך הדין את התובע גם בהליכי ערעור, עד לקבלת הפיצויים ההולמים והמתאימים ביותר לדרגת פגיעתו.