החמרת מצב של נפגע בעבודה

אדם אשר נפגע בעבודה או סובל ממחלת מקצוע זכאי לדרוש את מימוש הזכויות המגיעות לו, מהמוסד לביטוח לאומי, זאת לאחר שהוכיח כי הפגיעה נגרמה עקב עבודתו או במהלכה וכי נגרמה לו נכות, זמנית או קבועה, או הרעה במצבו הבריאותי והגופני. בהתאם לחומרת פגיעתו ודרגת נכותו, נקבעים לו דמי הפיצויים להם הוא זכאי. לעתים, על אף שנקבעה דרגת נכות מסוימת על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, מחמיר מצבו של הנפגע במהלך השנים ויש להגדיר מחדש את אחוזי הנכות. כיצד מתבצע הדבר ומה צריך לדעת?

החמרה בנכות צמיתה

התדרדרות במצבו הרפואי של אדם היא שכיחה, ולא רק בקרב נפגעים בעבודה. ישנם מצבים בהם אדם נפגע בתאונה ונקבעה לו דרגת נכות מסוימת, אולם במהלך הזמן חלה החמרה במצבו, הוא חש ברע, בריאותו מתדרדרת תנועתו מוגבלת יותר והוא סובל מכאבים. היה ואדם אשר נפגע בעבודה ונקבעו לו אחוזי נכות מסוימים, הוא רשאי לגשת למוסד לביטוח לאומי ולציין כי מצבו הוחמר. מלכתחילה, הטביע הביטוח הלאומי את המונח "מנכות צמיתה" לנפגעי עבודה, כלומר, דרגת נכות שעשויה להשתנות עם השנים. התביעה בביטוח הלאומי נקראת תביעת החמרת מצב. פירוש הדבר הוא כי התובע ייאלץ לעמוד בשנית מל וועדה רפואית שתדון בעניינו, תבחן שוב את הפגיעה המקורית בה נפגע בעבודה ואשר בגינה נקבעה לו דרגת נכותו ותעריך מחדש אם אכן הוחמר מצבו ואם יש מקום לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו לו בתביעה המקורית. כדי לעשת כך, על התובע לגשת לרפא תעסוקתי בקופת החולים בה הוא מבוטח, להציג בפניו את הפרוטוקול המקורי של הוועדה הרפואית, בליווי מסמכים רפואיים אשר מעידים על החמרה במצבו. על התובע לבקש מהרופא התעסוקתי להנפיק לו טופס החמרת מצב, שרק באמצעותו נפתח בביטוח הלאומי דיון מחדש במצבו, זאת בהתאם לתקנה 36 של תקנות הביטוח הלאומי לקביעת דרגת נכת לנפגעי עבודה (תשט"ז- 1965). על גבי טופס זה צריך הרופא התעסוקתי לאשר בכתב שהפגיעה שבהקשרה נקבעה דרגת הנכות, הוחמרה, או נתגלתה פגיעה חדשה. אישור זה ניתן לתובע רק אחרי שהרופא התעסוקתי בחן את המסמכים שהוגשו לו ושוכנע כי מצבו הרפואי של התובע אכן הוחמר מאז התייצבותו בפעם הראשונה מול הוועדה הרפואית. רק אז יוכל התובע לבקש פתיחת תיקו מחדש ולבקש את כינוסה של הוועדה הרפואית שתדון בהחמרת מצבו. יצוין כי האישור הרפואי המתקבל מהרופא התעסוקתי לא מחייב את הוועדה הרפואית לקבוע כי אכן קיימת החמרה במצבו והוא משמש בעיקר טופס רפואי שבלעדיו לא תתכנס הוועדה הרפואית, החמרת מצבשבאפשרותה גם להחליט אם מצבו הרפואי של התובע אכן הוחמר, נותר ללא כל שינוי או אפילו הוטב.

ביורוקרטיה, טפסים – וועדה רפואית

בנוסף לקבלת אישור מהרופא התעסוקתי, בו מאושרת ההחמרה במצבו הרפואי של התובע, עליו למלא טופס נוסף (ב.ל. 228), בו יפרט את כל הפרטים והשתלשלות האירועים ויצרף אליו את האישור הרפואי שקיבל ואשר מאשר את ההחמרה במצבו. לאחר שהגיש את כל המסמכים הנדרשים, הוא יזומן לוועדה להחמרת מצב. וועדה רפואית זו תתכנס רק אם היא תמצא כי ההחמרה במצבו של התובע אכן קשורה לפגיעה המקורית, אשר בגינה נקבעה לו נכות. במידה ויאושר הכינוס, תבדוק הוועדה אם אכן חלה החמרה במצבו.

הוועדה הרפואית בוחנת את מצבו הרפואי של הנפגע החל מהיום בו הוגשה התביעה לדיון מחדש בשל החמרת מצב ולא לתקופה שקדמה לבקשה. יחד עם זאת, אם נקבע על ידי הוועדה כי הנפגע אושפז בבית החולים כתוצאה מההחמרה שחלה במצבו או כתוצאה מפגימה חדשה שהתגלתה,אזי כן יקבעו לו דרגת נכות מחדש, גם עבור התקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה והיא תחושב מהיום הראשון בו אושפז בבית החולים, ובתנאי שהתובע הגיש את הבקשה בתוך תשעים יום ממועד שחרורו מבית החולים.

תקנות וחוקים

על כל נפגע בעבודה לדעת כי לא ניתן להגיש תביעה לדיון מחדש בגין החמרה במצב מיד לאחר שנקבעה דרגת נכותו בוועדה הרפואית. תביעה כזו ניתן להגיש רק במידה וחלפו ששה חודשים מאז נקבעה דרגת הנכות של הנפגע בעבודה, בין אם נקבעה לו נכות זמנית או צמיתה. במקרים חריגים בלבד, ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי, ניתן להגיש תביעה להחמרת מצב גם טרם חלפו ששת החודשים.

במידה והוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קבעה כי לטעמה לא חלה החמרה במצבו של הנפגע, באפשרותו להגיש ערעור להחלטה. את הערעור יש להגיש בתוך שלושים ימים לוועדה לעררים בביטוח הלאומי. התובע יכול להגיש על ההחלטה בערר ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, במידה וקיים עילה משפטית. הנפגע יכול להמתין עוד ששה חודשים ולהגיש שוב בקשה לדיון בהחמרת מצבו.

מומלץ להגיש בקשה להחמרת מצב בליווי עורך דין. הסיבה לכך היא כי מדובר בהליך שהוא יחסית קצר ואינו מלווה במסמכים רבים ולעתים נוטה הוועדה הרפואית להקל בו ראש. כמו כן, חשוב מאד האופן בו מוצגים הנתונים והטיעונים בפני אותה וועדה שפעמים רבות דוחה את בקשת התובע. ייצוג וליווי של עורך דין מסייעת להציג את המסמכים הרלוונטיים באופן שישפוך אור על ההחמרה במצבו הרפואי של הנפגע ומשפיע על קביעתה של הוועדה, ועל אופן התייחסותה לבקשה. גם במקרים בהם דחתה הוועדה את הבקשה, יכול עורך דין לסייע בהגשת ערעור, או להמליץ על פנייה לבית דין לעבודה, במידה ומצא כי קיימת שאלה משפטית בנושא. טיפול לא נכן בהליך של תביעה להחמרת מצב של נפגע בעבודה, עלול לפגוע בסיכוייו ובזכויותיו של הנפגע ולכן רצוי ומומלץ לקבל ליווי מקצועי של עורך דין אשר מתמחה בתחום. ליווי כזה יכול להטות את הכף לטובת הנפגע- התובע.