זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

מבוטחים אשר נפגעו בעבודה זכאים לקבלת סיוע מהמוסד לביטוח לאומי. סיוע זה כולל פיצוי בגין אובדן ההכנסה שלהם לאחר הפגיעה, כל עוד הם בלתי כשירים לעבודה, או, במקרים בהם הפכו נכים ובלתי כשירים כלל, יפוצו על ידי הביטוח הלאומי שידאג לרווחתם ויספק את ההכנסה אותה אין כעת באפשרותם להרוויח. אילו עוד זכויות מגיעות לנפגעי העבודה בביטוח הלאומי ומה חשוב לדעת?

זכויות לשכירים ועצמאיים כאחד

אדם שנפגע בעבודה, כתוצאה מתאונה או מחלת מקצוע זכאי לקבלת סיוע ופיתוי מהביטוח הלאומי. הסיוע יכול להתבטא בפיצוי כספי לתקופה של עד שלושה חודשים, פרק הזמן המקסימלי להחלמה מתאונה או פגיעה, לצמיתות, במקרים בהם הפך העובד שנפגע לנכה ובלתי כשיר לעבודה והוכר ככזה על ידי המוסד לביטוח לאומי, מענק, במקרים בהם עבד נפטר ובני משפחתו יקבלו אותו, טו לחילופין קצבה וכן טיפולים רפואיים חינם כל עוד מדובר בטיפולים שנוגעים לפגיעה. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה הם עובדים שכירים, עובדים עצמאים, אנשים המצויים בהכשרה או שיקום מקצועי, אסירים, עצירים או חוסים במעון ואשר עובדים בעבודה שאינה קשורה למקום המצאם וכן מי ששכרו קבוע על פי החוק, למשל חברי כנסת.

כל תושב ואזרח במדינת ישראל מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי, אם באמצעות המעסיק ואם באופן עצמאי (למשל עובד שהוא עצמאי). בגין תשלום זה קיימות זכויות רבות לכל מבוטח, אותן הוא רשאי לתבוע במקרה הצורך.

סוגים שונים של תשלומים

לפי חוקי המוסד לביטוח לאומי, פגיעה בעבודה היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע. ההגדרות המדויקות לתחומים אלו מציים בחוקי הביטוח הלאומי ובתקנון מוסד זה.

תאונה מוגדרת כאירוע שהתרחש במקום העבודה, בדרך אליה ובדרך ממנה.

מחלת מקצוע מוגדרת ככזו בהסתמך על רשימת מחלות מוגדרת אשר נקבעה בתקנות ומופיעה בחוקי הביטוח הלאומי. מדבר במחלה שהעובד חלה בה עקב וכתוצאה מעבודתו.

המוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה תשלום הקרוי דמי פגיעה. תשלום זה ניתן כפיצוי על אובדן הכנסה או שכר כתוצאה מתאונה בעבודה או מחלת מקצוע ובתנאי שאין באפשרות המבוטח לעבוד בעבודתו הנוכחית או בעבודה מתאימה אחרת, זאת כתוצאה מפגיעתו. את ההכרה באי כשירותו תקבע וועדה רפואית בהסתמך על עדותו, על אישורים רפואיים רלוונטיים ועל בדיקה של רופא מומחה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

אם המוסד לביטוח לאומי הכיר במבוטח כנפגע בעבודה, הוא יהיה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם למשך כל פרק הזמן בו יצטרך לקבל את הטיפול הזה. כדי לקבל את הטיפול המגיע למבוטח על פי חוק הביטוח הלאומי, יהיה עליו לפנות לקופת החולים בה הוא חבר עם טופס הפניה ממעסיקו, לצורך קבלת טיפול רפואי. הטופס הזה קרוי ב.ל. 250. במידה ומדובר בעובד עצמאי הוא יקבל טופס ב.ל. 283 היישר בקופת החולים. סוג הטיפול, היקפו ומשכו נקבע על ידי הרופא המטפל בקופת החולים.

מבוטח שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע בעבודה, שולמו לו דמי פגיעה אולם נותר נכה עקב פגיעתו, זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה. התשלום יכול להיות גם קצבה או מענק. במקרים אלו על המבוטח להתייצב בפני וועדה רפואית אלי יזומן, ולאחריה תקבע וועדה זו את דרגת נכותו (אם בכלל), היקפה וחומרתה. בהתאם לקביעה יקבל המבוטח מענק או קבצה חודשית קבועה.

לידיעתכם – גם מבוטח שחזר לעבוד זכאי להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

זכויות מביטוח לאומי – גם במשפחה

במקרה בו עובד, שכיר או עצמאי, אשר נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה או מחלת מקצוע, זכאים בני משפחתו לקבלת גמלה הקרויה גמלת תלויים. התשלום יכול להתבטא במענק חד פעמי או בקצבה. בני המשפחה הזכאים לקבלת הגמלה הזו אם אלמנת העובד (או אלמן), וילדיו. קיימים מקרים מיוחדים בהם הזכאים לגמלה הם גם הורים, סבים וסבתות אשר העובד שנפטר היא אחראי לפרנסתם.

חשוב מאד להבין את מלוא הזכויות, לדעת אם התביעה צריכה להתמקד בתביעה לנכות כללית, גמלת תלויים או אחרת ולהבין מה אומר החוק של המוסד לביטוח לאומי. חשוב לא פחות לבצע את התהליך בליווי עורך דין מומחה בביטוח הלאומי.

משרד עורכי דין דוד אנג'ל הוא משרד ותיק בעל נסיון רב. למשרד מחלקה גדולה וייעודית לתחום הנזיקין המטפל, בין היתר, בתביעות של נפגעי תאונות עבודה. הנסיון הרב ובעיקר ההתמחות הרבה בחוקי הביטוח הלאומי, בתקנוניו, נהליו ו מימוש זכויות לנפגעים ברשימת המחלות הכלולות בקטגוריית פגיעה בעבודה, הם אלו שיצרו למשרד את המוניטין הרב שלו, ממקום שייצג נאמנה מבוטחים רבים שפשוט לא ידעו כיצד לממש את זכויותיהם הרפואיות כדבעי.

עורכי הדין במחלקה, אשר מטפלים בתביעות נפגעי עבודה בביטוח לאומי, הם עו"ד שזהו תחום התמחותם הבלעדי, הם למדו וממשיכים ללמוד כל תקנה ונוהל של המוסד לביטוח לאומי ובאפשרותם להציג ניואנסים רבים או לשפוך אור על זכויות שרבים אפילו לא מודעים אליהן ואשר קשה להבינן עצמאית מהסברי הביטוח הלאומי ו/או חוקיו היבשים.

אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ, בה נלמד על המקרה שעברתם, נסייע לכם להבין איזו מבין התביעות היא המתאימה לכם ביותר, נכין אתכם לקראת הגשת התביעה בביטוח הלאומי ולקראת ההתייצבות בפני וועדה רפואית, במידה ותתבקשו לעשות כך, ונלווה אתכם עד למיצוי זכויות מלא ומוחלט בביטוח הלאומי.