חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  – הפלת"ד –  הוא חוק שמטרתו לאפשר לנפגעים בתאונות דרכים ולבני משפחותיהם, לקבל פיצויים הוגנים, בתהליך מהיר ואפקטיבי ובהתאם לדרגת הפגיעה שנפגעו וגובה הנזק שנגרם. כדי למצות במלואו את החוק, נדרשת הבנה מלאה שלו, היכרות מעמיקה עם כל סעיפיו ופעמים רבות, עקב אי ידיעת החוק, לא נעשה צדק עם נפגעי תאונות דרכים. ייצוג מקצועי של עורך דין תאונות דרכים דרכים רלוונטי, יכול לשנות את התמונה והוא אקוטי במקרים רבים.

הגדרות ומונחים בחוק

תביעות לפיצוי עקב נזקי גוף שנגרמו מתאונות דרכים מוסדרת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד). בשונה מתביעות אחרות העוסקות בנזקי גוף, בתביעות עקב תאונת דרכים אין צורך בהוכחת האחריות של הנהג הפוגע, אלא נזקי הגוף, שנגרמו כתוצאה מתאונת הדרכים, הם עילה מספקת כדי לתבוע את הנהג הפוגע או הגוף המבטח.

לפי חוק הפיצויים, הפיצוי הממוני ואף זה הבלתי ממוני, למשל עוגמת נפש וסבל, הוא מוגבל וישנה תקרה מקסמילית לסכום הפיצוי, כולל הגבלת בסיס השכר המשמש לחישוב הפסדי הכנסה לסכום שהינו לא יותר מפי שלוש מהשכר הממוצע במשק. כלומר, גם אם שכרו של התובע הוא גבוה משמעותית מהסכומים שנקבעו בחוק, לא יוכל לקבל פיצוי מלא, גם אם הוכחו הנזקים שנגרמו לו במלואם. מהשכר אשר משמש בסיס לחישוב פיצויי התובע, מנוכה גם מס הכנסה, אף זאת בשונה מהחישוב הנעשה בתביעות בגין נזקי גוף שלא נגרמו בשל תאונת דרכים.

–   במידה וקיים כיסוי ביטוחי לתאונות, כולל רשיון נהיגה בתוקף, הגורם המבטח הוא זה הנושא בפיצויים.

–    היה וזהות הנהג/רכב הפוגע אינה ידועה, למשל בתאונות פגע וברח, מקרים בהם אין לנהג הפוגע כיסוי ביטוחי וכיוצ"ב, ניתן להעביר את התביעה לארגון "קרנית", הקרן לפיצוי נפגעי                   תאונות דרכים. מדובר בתאגיד ציבורי שהוקם כדי להבטיח פיצויים לאדם שנפגע בתאונת דרכים, נגרם לו נזק גופני ואין ביכולתו לדרוש פיצויים מחברת הביטוח.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

–  בדומה לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף, מן הפיצוי שנפסק בעקבות תאונת דרכים מנוכים התקבולים אותם משלם המוסד לביטוח לאומי לנפגע עקב התאונה. ניכוי זה נועד כדי למנוע מהנפגע לקבל כפל פיצויים עבור אותו הנזק וגם כדי שהגורם המבטח לא ישלם פיצוי כפול, לניזוק ולמוסד לביטוח לאומי.

–  חישוב תשלום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מתבצע בדומה לחשוב דמי הפיצויים בתביעות נזיקין רגילות. הפיצויים כוללים: פיצוי בגין הפסדי שכר, קבלת טיפול רפואי, נסיעת, התאמת דיור, עזרת הזולת ועוגמת נפש.

מונחים חשובים בחוק פלת"ד

החוק מבטיח כי כל נפגע בתאונת דרכים יקבל את הפיצוי המגיע לו מהנהג שהיה מעורב בתאונה ושהאחריות לתאונה מוטלת עליו. התשלום בפועל ייעשה על ידי חברת הביטוח המבטחת את הרכב המדובר. לפי הגדרת החוק, תאונת דרכים היא מאורע שנגרם בו נזק גופני לאדם, בעקבות שימוש בכלי רכב ממונע ששימש למטרות תחבורה, או בעקבות מצבים כגון התלקחות הרכב, התדרדרות שלו, פיצוץ וכדומה.

  • אחריות מוחלטת- מונח זה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי הזכות לקבלת פיצויים לא מותנית בהוכחת אשמתו של המזיק.
  • פקודת ביטוח רכב מנועי- סיכוני צד שלישי- מדובר בהרחבה של חוק הפלת"ד (1970). לפי החוק שהורחב, נפגע תאונת דרכים יקבל פיצוי בגין כל נזק שנגרם לו ללא כל דיחוי.
  • קרנית- מדובר בקרן שהוקמה בעקבות חקיקת החוק לנפגעי תאונות דרכים. מטרתה להבטיח פיצוי לנפגע שלא יכול לקבל אותו מחברת הביטוח מסיבות שונות, בעיקר בשל אי ידיעת זהות הנהג הפוגע (תאונות פגע וברח וכו'). יסוד קרן קרנית היה החלק שהשלים את ההסדר בחוק שמטרתו מתן פיצוי מהיר לכל נפגע.
  • תלויים- מונח זה מגדיר את כל מי שזכאי לפיצויים בעקבות תאונת דרכים, כולל בני משפחת הנפגע. לפי החוק, גם אם אדם נהרג בתאנת דרכים, יקבלו יורשיו- התלויים- פיצויים וללא כל קשר למידת אחריותו של הנפגע בתאונה. המדדים העיקריים לקביעת גובה הפיצויים הם שיעור הנכות שנקבעה לנפגע, גילו של הנפגע, גובה שכרו טרם התאונה ופוטנציאל ההשתכרות העתידי שלו, בחינה של מוגבלות בתפקודיו בעתיד, עלויות הטיפולים הרפואיים, הסיעודיים, התרופתיים ואחרים ועוד. במקרים בהם נהרג הנפגע בעקבות תאונת דרכים, המדדים לחישוב גובה הפיצויים יהיו גילו של ההרוג, תחום עיסוקו וגובה ההשתכרות שלו טרם התאונה ומידת התלות והפגיעה של בני משפחתו, דורשי הפיצויים.

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

היקף הפיצויים המגיעים לנפגעי תאונות דרכים כוללים חישוב נזקים ממוניים ונזקים שאינם ממוניים, למשל סבל ועוגמת נפש. לא זכאים לפיצויים הם המקרים הבאים:

  • אדם שגרם לתאונה במכוון
  • אדם שנהג ללא רשות ברכב, למשל רכב גנוב, ובידיעת שאר הנוסעים כי אינו נוהג ברכב ברשות
  • אדם שנהג ללא רשיון ברכב (לא כולל רשיון שפג תוקפו עקב אי תשלום אגרה או במצבי הגבלות של הוצל"פ)
  • אד שעשה ברכב שימוש לצורך ביצוע עבירה פלילית
  • אדם שנהג ברכב שאינו מכוסה בביטוח
  • בעל רכב שהתיר לנהג אחר לנהוג ברכבו מבלי שיהיה כיסוי ביטוחי מתאים.

ליווי עורך דין בהליכי פלת"ד

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כולל בתוכו את הטיפול בכלל נפגעי תאונות דרכים. למעשה, חוק זה מהווה רפורמה פורצת דרך בתחום הפיצויים המגיעים לנפגעי תאונות דרכים בישראל. טרם חקיקת חוק זה, היה תחום תאונות דרכים כפוף לדיני הנזיקין במתכונתם המסורתית, כאשר הקושי העיקרי נבע מהעובדה שהנפגע בתאונה נדרש להוכיח כי הנזק שנגרם לו הוא כתוצאה מהתרשלות הנתבע כדי לקבל את הפיצוי המגיע לו.היה ולא הצליח להוכיח זאת, או הנזק שנגרם לנפגע היה באשמתו שלו, לא היתה לו כל זכות לפיצוי. עם החוק שנחקק בשנת 1975, השתנתה המגמה והוא מבטיח לכל נפגע בתאונת דרכים, בין אם נגרמה באשמתו או באשמת אדם אחר, לקבל פיצוי ואף מהיר.

תפקוד עורך דין המתמחה בתאונות דרכים חשוב לאין ערוך בתביעות פיצויים בגין תאונות דרכים. לא פשוט להבין את כל סעיפי החוק ולהכיר אותם, לאמוד את גובה הפיצויים וסיכויי הקבלה שלהם, לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח של הרכב הפוגע ולחילופין לנהל דיונים כנגדה בבית המשפט. הגבר דורש ניסיון משמעותי בפרקטיקה ובטכניקות מו"מ שונות.

משרד עורכי דין אנג'ל ושות' מטפל בתביעות נזיקין בתחומים שונים, ומתמחה, בין היתר, בתביעות תאונות דרכים. עורכי הדין האמונים על תביעות אלו הם מומחים בתחום, שעסקו וצברו נסיון בתחום זה וברשותם הכלים, היכולת והידע להפעיל שיקול דעת, בהתאם להיכרותם עם חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, להדריך ולהנחות את הנפגע או את בני משפחתו ולהגיע לתוצאות האופטימליות ובפרק זמן קצר ומהיר.