מהי תאונת עבודה

תאונת עבודה, כפי שהיא מוגדרת בחוק, היא תאונה שאירעה במהלך העבודה ועקב עבודת הנפגע אצל המעסיק או מטעמו. אדם שנפגע בתאונת עבודה זכאי לתבוע פיצויים כספיים מכמה גופים, ביניהם המוסד לביטוח לאומי, המעביד, חברת ביטוח ועוד.

כאמור, עובד שנפגע במהלך עבודתו זכאי לקבלת פיצויים. הוא יכול לתבוע את הביטוח הלאומי את המעביד, את חברת הביטוח המבטחת אותו בפוליסה של אובדן כושר עבודה או ביטוח תאונות אישיות והוא יכול לתבוע את כל הגורמים גם יחד, או רק חלק מהם.

כדי שאירוע יוכר כתאונת עבודה, עליו לעמוד בכמה תנאים, כשהעיקריים ביניהם הם הגדרת האירוע כתאונה, קרה תוך כדי העבודה ועקב העבודה. אם לא יוכל העובד להצביע על האירועים כפי שהוא נדרש להצביע ולהוכיחם, לא יוכל לטעון להכיר בפגיעתו כתאונת עבודה.

דוגמאות לתאונות עבודה, תוך כדי עבודה הן נפילה מגובה, למשל סולם או פיגום, פציעה שנגרמה כתוצאה של הרמת משא במשקל כבד או חריג, פגיעה של מכונה, למשל מסור חשמלי או אחר, תאונת דרכים במהלך העבודה, התמוטטות מבנה על עובד ועוד. על העובד להוכיח את הקשר הסיבתי בין האירוע לבין הפגיעה הגופנית ממנה הוא סובל, כלומר, חובת ההוכחה חלה על העובד, כי מחלתו או פציעתו אירעו עקב, או בגלל העבודה. תאונת עבודה

לפי החוק של המוסד לביטוח לאומי והגדרותיו, תאונת עבודה כוללת גם אירועים שקרו לעובד בזמן הגעה לעבודה או בדרכו ממנה, למשל, תאונת דרכים בדרך לעבודה. זאת בתנאי שיוכח באמת הקשר לעבודה וכי התאונה נגרמה עקב ההליכה או הנסיעה לעבודה או ממנה. זהו נושא מורכב ודורש יעוץ וליווי של גורם מקצועי, מאחר ויש להכיר היטב את הגדרות החוק של הביטוח הלאומי. כך למשל, טוען אתו מוסד, כי במידה ואדם סטה משמעותית מדרכו לעבודה או ממנה, או ביצע הפסקה משמעותית בדרך ואז אירעה לו תאונה, הרי שלא יוכר תרחיש זה כתאונת עבודה.

תאונה בגין רשלנות עובד

לפי הכללים, נקבע כי גם אם תאונת העבודה נגרמה לעובד בשל רשלנות או הפרת הוראות המעביד שלו, עדיין תוכר תאונה זו כתאונת עבודה וזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי יישמרו. למעשה, המוסד לביטוח לאומי לא בודק מי האחראי או "האשם" בתאונה והאם התקיימה הפרה של הוראות וכללי הבטיחות בעבודה, אלא בודק אם האירוע נכנס למסגרת ההגדרות של תאונת עבודה. עדיין, כמו בכל כלל, יש גם יוצא מן הכלל. לפי חוקי הביטוח הלאומי, אם עובד נפגע קלות ולא נגרמה לו פציעה משמעותית או נכות כתוצאה מהתאונה, והוא לא יהיה כשיר לעבודה לתקופה של פחות מעשרה ימים, או אז דווקא רשלנותו או אשמתו בתאונה כן תגרום לביטול זכויותיו בביטוח הלאומי. כלומר, במקרה בו אירעה תאונת עבודה בשל רשלנות או חוסר אחריות של העובד, הוא יהיה זכאי למימוש זכויותיו רק אם נגרמה לו נכות לתמיד או לא היה יכול לעבוד למשך תקופה העולה על עשרה ימים.

תאונת עבודה – מה לעשות?

חובת הדיווח על תאונת עבודה משמשת את העובד כדי לממש את זכויותיו. בנוסף, היא משמשת את משרד התמ"ת, כדי שיחקור את נסיבות המקרה ויפיק ממנו לקחים בנוגע לנהלי בטיחות בעבודה.

כשמתרחשת תאונת עבודה יש לפעול מיידית, גם בגלל שמדבר בהליכים ממושכים וחשוב להיערך אליהם מראש:

  • חשוב לתעד את פרטי המקרה, לצלם, במידת האפשר לאסוף עדויות של כל מי שנכח במקום
  • יש לאסוף כל תיעוד רפואי , כולל עזרה ראשונה שהוגשה, הזמנת אמבולנס, אשפוז, טיפולים רפואיים, כולל ניתוחים אם נדרש וחוות דעת של הרופא המטפל, כולל קביעה כי מדובר בתאונה בעבודה עם פירוט הפגיעה והטיפול שניתן או צריך להתבצע
  • גם המעביד מחויב לדווח על פגיעה שקרתה לעובד ושבעקבותיה אינו כשיר לעבוד למשך שלושה ימים או יותר מכך, וכמובן אם חלילה גרמה למותו של העובד. גם אם נפטר העובד מאוחר יותר, אבל כתוצאה מהפגיעה בעבודה, על המעביד לדווח בשנית על דבר הפטירה. את הדיווח על המעביד להגיש לאגף הפיקוח על העבודה, לפי פקודת התאונות ומחלות משלח יד. את הדיווח על התאונה על המעביד למסור על גבי טופס הודעה על תאונת עבודה או מחלת מקצוע
  • העובד נדרש להגיש את הטפסים והעדויות למוסד לביטוח הלאומי, כדי לדרוש את מימוש זכויותיו, ובהתאם לחומרת הפגיעה שלו.

חשיבות יעוץ עם עורך דין

על פניו דומה כי מדובר במערכת מסודר ומאורגנת. בפועל, המוסד לביטוח לאומי, כמו גם חברות הביטוח, מעמידות שורה של סייגים וקשיים שלא מאפשרים את מימוש הזכויות של העובד. כדי לקבוע את אחוזי הנכות הוא נדרש לעמוד בפני וועדה רפואית, כדי להוכיח כי קיים קשר נסיבתי בין פציעתו לבין תאונת עבודה הוא נדרש להשיב על שאלות רבות ולהציג מסמכים רבים והדרך רצופה במכשולים, עוגמת נפש ולעתים אף ייאוש רב.

זו הסיבה מדוע מומלץ שלא לעבור את התהליך לבד, ולהיעזר בגורם הבקיא בדיני וחוקי המוסד לביטוח הלול ללוות ולייצג את התובע- הנפגע , לקצר תהליכים ולקבל את זכויותיו המגיעות לו על פי חוק.

משרד עורכי דין אנג'ל ושות' הינו בעל ניסיון, ידע ומוניטין רב בתחום תאונות עבודה ותביעות למימוש זכויות העובד. הליווי האישי והמסור, היעוץ המקצועי וההכנה לקראת הוועדות, הן חלק מהפעולות בהן נוקט המשרד, הפועל מנסיונו הרב, הבנה רחבה ומקיפה של החוק והדרכים להגיש את הביעה בצרה מסודרת ועם אחוזי הצלחה גבוהים.