מה זה נזיקין?

אנג'ל ושות' – מומחים לתביעות נזיקין:

נזיקין, כשמם, הם נזקים הנגרמים לאדם באירוע בלתי צפוי, בעת עבודתו, ברחוב, בביתו כדומה. תביעות נזיקין הן תביעות הפונות לאדם, מוסד או גוף האחראי לנזק שנגרם לאדם, למשל, למעסיק אם אירעה תאונה בעבודה, לעירייה, אם אדם מעד לתוך בור לא מכוסה ברחוב, או לאדם אחר, למשל שכן שכלבו נשך את התובע. מדי יום מתרחשים אירועים שיש בהם עילה לתביעת נזיקין את הגורם האחראי לפגיעתו של האחר, אם בגין רשלנות, אי שימת לב או מתאונה. מתי יש להגיש תביעת נזיקין והאם כל פגיעה היא עלילה לתביעה כזו?

כל סוגי התאונות

אדם הולך לתומו ברחוב ומועד בשל בור במדרכה שאינו מכוסה. אדם אחר נופל מסולם במהלך עבודתו ונפצע. עוד אדם ניגש לקבלת טיפול שיניים ובמקום להיטיב עימו, נגרם לו נזק. כל הדוגמאות הללו הן אפשריות סבירות לתביעת נזיקין. מצבים שאירעו בשל רשלנות של האחר, החייב סדין לפצות את האדם שנפגע.

השיקול להגשת תביעת נזיקין מתבסס אמנם על מידת האחריות של האדם או הגוף שבעטיים נגרם הנזק, אולם לעתים מתבסס השיקול לתביעה גם על היקף הנזק שנגרם ומידת חומרתו. לעתים, הנזק הוא משני והפיצוי שנפסק לתובע הוא נמוך אפילו מהוצאות התביעה והמשפט. במקרים כגון אלו, המלצת עורכי הדין היא שלא להגיש תביעת נזיקין.

הליך תביעת נזיקין מתחיל בתביעה כנגד הגורם המזיק. אותו גורם יערב את חברת הביטוח שלו, כגון המוסד לביטוח לאומי או חברת ביטוח פרטית. חברת הביטוח תמנה נציג מטעמה, לרוב עורך דין, אשר יטפל בתביעה ויבנה את קו ההגנה של הצד המזיק, על סמך העדויות שיגבה מהניזוק.

חובת ההוכחה

תביעת נזיקין

תביעת נזיקין

כדי להוכיח כי אכן נגרם נזק לתובע הוא נדרש בעת הגשת תביעת נזיקין להוכיח כי אכן נעשה לו עוול, בגין רשלנות, בגין חובת הזהירות, להוכיח קשר סיבתי בין מעשה הרשלנות לנזק שנגרם וכמובן להוכיח את קיומו של הנזק. לעתים מגיעות תביעות נזיקין לבית המשפט שעליו לפסוק את היקף הנזק שנגרם לאדם ואת גובה הפיצוי הכספי שיקבל. במקרים אחרים, התביעה נערכת מול חברת הביטוח, או מול המוסד לביטוח לאומי, למשל בתביעה של פגיעה בעבודה, מחלת עבודה וכדומה.

חשוב מאד לאסוף כמה שיותר ראיות ועדויות שיתווספו לתיק התביעה, כמו תמונות, אישורים רפואיים ראשוניים, עדויות וכדומה. תביעות נזיקין שעניינן נזקים גופניים צריכות להיות מגובות בחוות דעת רפואית אשר תתמוך בקיומו של הנזק הגופני שאירע לתובע, בעוד שבתביעות נזיקין שעניינן רכוש, יש לגבות אותן באמצעות חוות דעת של שמאי שיאמוד את היקף הנזק שנגרם.

יסודות העוולה

בתביעות נזיקין נדרש התובע להוכיח את יסודות העוולה המדוברת בהיקף של לפחות חמישים ואחד אחוזים. נתון זה קרוי בשפה המקצועית- משפטית: מאזן ההסתברויות. משמעות הדבר היא כי יש לשכנע את בית המשפט כי הכף נוטה לטובתו של התובע, ולו גם באחוז בודד אחד.

בניגוד לחוק הפלילי, שם נדרשת התביעה להוכיח את אשמתו של החשוד מעבר לכל ספק סביר, בתביעות נזיקין אין דרישה כזו. כאומר, דיני הנזיקין מסתפקים ב- 51 אחוזים מהוכחת התביעה. אם התובע הצליח לשכנע את בית המשפט בלפחות חמישים ואחד אחוזים, תתקבל תביעת הנזיקין במלואה. בעגה המשפטית זכה כלל זה של מאזן ההסתברויות בכינוי "הכל או לא כלום". זאת מאחר ואם התובע הצליח לשכנע את בית המשפט בפחות מחמישים אחוזים, הוא יפסיד את התביעה. עדיין, ויחד עם זאת, קיים מאזן הסתברויות שמתבסס עם נסיבות המקרה, על שיפוט הוגן והבנת המצב.

יעוץ מקצועי לאורך כל ההליכים בתביעות נזיקין

כאשר אדם נפגע, בתאונה, או מסיבות אחרות, הוא נתקל בשלל מונחים משפטיים שעלולים לבלבל אותו. מדור במונחים רבים מתחום דיני נזיקין וחשוב לקבל יעוץ מקצועי מעורך דין המתמחה בדיני נזיקין ואשר ישפוך אור על המונחים השונים והמשמעויות שלהם. להלן תמציתם:

  • נזיקין- מונח כולל לפגיעות ונזקים שנגרמו לגוף, לנפש, לרכוש או כולם יחדיו. בין התביעות השכיחות בנזיקין מצויות תביעות בגין תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תאונות דרכים, רשלנות מקצועית, נזקי רכוש וכדומה.
  • סעד כספי- הכוונה היא לפיצוי הכספי שיקבל אדם לאחר הערכת שווי פגיעתו. הפיצוי נועד להשיב את הנפגע למצב הכלכלי בו היה שרוי טרם פציעתו, פגיעתו או נכותו.
  • ראשי נזק- מונח המכוון לסוג הנזק שנגרם לנפגע. גובה הפיצוי נגזר מכמה ראשי נזק המוכרים כברי פיצוי, בהתאם לנסיבות ולנתוני התביעה וכן לנתוניו של התובע.
  • נזק ממוני- זהו נזק מוחשי אותו ניתן לאמוד ואשר מתבטא בחסרון כיס וניתן לכמת אותו.
  • נזק בלתי ממוני- נזק שאינו מוחשי ואשר אינו בר לידי ביטוי בחסרון כיס.
  • נזק מיוחד- מדובר בנזק ממוני אשר נגרם בעקבות התאונה, ממועד התרחשותה ועד למועד הגשת התביעה. הנזק כבר התגבש במהלך הזמן וניתן לחשב אות במספרים, כך שהמספרים הנקובים בתביעה הם ברי הוכחה באמצעות ראיות כמו תלוש שכר, קבלות וכדומה.דוגמאות לנזק מיוחד הן הוצאות רפואיות שנגרמו לתובע בגין פגיעתו, ביניהן תרופות, אביזרים רפואיים, הוצאות בגין צילומי, בדיקות, אשפוז וכדומה. כמו כן, הפסד השתכרות שנגרם לתובע בשל היעדרותו מהעבודה עקב הפגיעה.
  • נזק כללי- הנזק העתידי שצפוי להגרם לתובע שנפגע, מיום הגשת התביעה. דוגמה לנזק כללי היא עגמת נפש, כאבים וצער שצפויים להיות מנת חלקו של התובע, עקב פגיעתו, קיצור תוחלת החיים עקב הפגיעה, אובדן כושר השתכרות עתידי, הוצאות רפואיות עתידיות, הוצאות ניידות עתידיות, עזרת הזולת בעתיד, התאמת דיור מיוחד לנפגע ועוד.
  • עזרת הזולת- הכוונה היא למצבים בהם התובע שנפגע נזקק לעזרת הזולת כדי לבצע פעולות שבעבר יכול היה לבצען בכוחות עצמו, כמו למשל עזרה בתחזוקת הבית, הלבשה, רחצה וכדומה. ניצן להגיש תביעה לפיצוי בגין עזרה זו, גם אם היא ניתנת על ידי הזולת שלא בתשלום.

כל תביעת נזיקין רצוי שתהיה מלווה על ידי עורך דין המתמחה בדיני נזיקין, ויש לו הנסיון, הידע והכלים להגיש תביעה מסודרת, או להמליץ אם יש בכלל מקם לתביעה כזו, לאמוד את היקף הפיצוי ולהיעזר בשירותיהם של מומחים שונים הפועלים עם התביעה, בהתאם לאופי הפגיעה. עורך דין המתמחה בדיני נזיקין ושיש לו הצלחות מוכחות בתחום, יידע להפעיל שיקול דעת, להבין את היקף וחומרת התביעה וללוות את התובע, הנפגע, לאורך כל ההליך שאינו פשוט ומורכב גם מתעצומות נפש רבות.

משרדנו הינו בעל מומחיות מיוחדת בדיני נזיקין. לפרטים נוספים, ייעוץ, הכוונה וכל שאלה בנוגע לטיפול ויצוג בתביעות בנזיקין – אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת ונשמח לסייע ולייעץ בסוגיות נזיקין וביטוח. רפואה שלמה!