תאונת עבודה – מדריך לנפגע

אנשים רבים שנפגעו בעבודה או חלו במחלת מקצוע, לא מודעים למלוא זכויותיהם בביטוח הלאומי ואף לא יודעים כיצד עליהם לפעול באופן היעיל והנכון ביותר לקידום מטרותיהם ומיצוי זכויותיהם, המגיעות להם על פי חוק. לפניכם, מדריך לנפגעי תאונות עבודה, כיצד להגיש תביעות פיצויים, מה צריך לדעת, איך מתנהלים הדברים ומדוע חשוב שיהיה לכם ייצוג מקצועי.

הקדמה

כדי שתאונה תוכר כתאונת עבודה צריכים להתמלא שני תנאים עיקריים, האחד כי התאונה קרתה במהלך העבודה של הנפגע והשנייה היא קרתה עקב תנאי העבודה שבהם הפגע נאלץ לעבוד. לפי החוק בישראל, יום העבודה של אדם מתחיל מהרגע בו הוא יוצא מהבית לכיוון העבודה וסיום העבודה נחשב מהרגע בו הגיע לביתו לאחר ששב מן העבודה. כלומר, תאונה (גם תאונת דרכים) שקרתה בדרך לעבודה או ממנה, תיחשב לתאונת עבודה. עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי, על פי חוק, לדרוש פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

קרתה תאונת עבודה – מה עושים?

 • מייד לאחר שקרתה תאונת העבודה יש לדרוש קבלת טיפול רפואי שיינתן על ידי רופא ממוסד רפואי מכר, דוגמת קופת חולים, בית חולים או מרפאה מורשית.
 •  כבר במהלך הטיפול הראשוני יש לפרט בפני הרופא את הפציעה או הפגיעה, הכאבים והמגבלות, לספר את השתלשלות האירועים ולוודא כי כל הפרטים נרשמו בדו"ח הרפואי.
 • עם סיום קבלת הטיפול הראשוני יש לדרוש קבלת עותק של הדו"ח הרפואי ולשמור אותו. הוא ישמש אתכם בהמשך.
 • שוחררתם מהמוסד הרפואי אתם חשים עדיין ברע? פנו שוב לקבלת טיפול רפואי. לעתים פציעה יכולה להשפיע לאחר פרק זמן מסוים. גם במקרה זה, וודאו כי כל הפרטים נרשמים ובקשו העתק מהטופס הרפואי.
 • נשלחתם לעשות בדיקות כגון צילום רנטגן, MRI סי טי ואחרות? דאגו לקבל עותק מכל צילום ופענוח שלו.
 • נסו לתעד בכתב כמה שיותר מהר את אירועי התאונה והשתלשלות העניינים., בזמן שאתם עדיין זוכרים במדויק את השעה, את הפרטים הקטנים וכל מה שאתם מוצאים לנכון להוסיף לתיאור המקרה, כולל שמות ופרטי עדי ראייה שהי נוכחים בעת הפגיעה.
 • בקשו לקבל מהמעביד טופס תאונת עבודה. טופס זה קרוי ב.ל. 250. בטופס זה על המעסיק לציין את כל פרטי הפגיעה, כפי שנמסרו לו על ידי העובד שנפגע. על הטופס להיות חתום על יד המעסיק. טופס זה צריך להימסר לרופא המטפל על ידי הנפגע. הוא משמש כדי שתקבלו מהרופא, או מקופת החולים מסמך בשם תעודה רפואית ראשונית לנפגע בעבודה ואשר בהמשך יועבר לידי הביטוח הלאומי.
 • יש לגשת למוסד לביטוח הלאומי ולהגיש תביעה. תביעה זו מורכבת משני חלקים מרכזיים:

–           תביעה לקבלת דמי פגיעה בעבודה, או פיצוי בגין הימים בהם איבד הנפגע את יכולתו לעבוד. תביעה זו מסתמכת על האישורים הרפואיים שקיבל- אותו מסמך תועדה   רפואית לנפגע בעבודה.

–          תביעה לקבלת דרגת נכות ובעקבותיה מענק נכות או קצבת נכות לפי הדרגה שנקבעה.תאונת עבודה - מדריך לנפגע

את התביעות יש להגיש באמצעות טפסים ייעודיים לכל תביעה ואשר מצויים בסניפי הביטוח הלאומי. חלק מן הטפסים ניתנים גם להורדה באינטרנט.

 • כדי לקבל את דמי הפגיעה המגיעים לכם בעקבות הפגיעה בעבודה ובתקופה בה כושר אי השתכרותכם היה מוחלט, עליכם למלא טופס תביעה הקרוי "הודעה על פגיעה בעבודה". עליכם לצרף לטופס הזה מספר מסמכים: תעודה רפואית ראשונית לנפגע בעבודה, תעודות רפואיות נוספות, אם ישנן, המעידות על המשך טיפול או מחלה, אישורים רפואיים מכל מוסד רפואי בו ביקרתים, העתקי תוצאות בדיקות, צילומים וכדומה. את הטופס בצירוף המסמכים יהיה עליכם למסור בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריכם.
 • באפשרותכם להמשיך ולהגיש לביטוח הלאומי אישורי לאי כושר עבודה לתקופה נוספת ובתנאי שלא תעלה על שלושה חודשים מיום התאונה בעבודה.
 • הפגיעה היא חמורה וגרמה לכם לאיזוהי שהיא נכות? עליכם להגיש תביעה לקביעת דרגת הנכות שנגרמה לכם. לא תוכלו לעשות זאת אלא לאחר שלושת החודשים בהם תקבלו תגמול בגין אי כושר עבודה. גם במקרה זה, עליכם למלא טופס מיוחד ולצרף אליו את המסמכים הרפואיים הנוספים שטרם מסרתם לביטוח הלאומי, חוות דעת רפואיות, אישורים מרופא תעסוקתי המציין את המגבלות שקיימות בכם או חוסר יכולת לעסוק במקצוע ב עסקתם טרם התאונה בעבודה. גם טופס זה יש להגיש לסניף הקרוב למקום מגוריכם.
 • בכל פעם בהם מתווספים אישורים רפואיים נוספים, בעקבות טיפולים נוספים, ניתוחים או אשפוז, בדיקות או צילומים, באפשרותכם להעבירם לביטוח הלאומי, בנוסף לטפסים ולאישורים שכבר הגשתם להם.
 • לאחר שהגשתם את התביעה לקביעת דרגת נכות תקבלו הזמנה בדואר להגיע ולהתייצב בפני וועדה רפואית שתקבע אם אכן מדובר בנכות ואם כן, באיזו דרגת חומרה היא. הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מורכבת מרופאים מומחים בתחום בו נפגע התובע, למשל אורתופד במקרים של פגיעה בגפיים וכדומה. הוועדה שומעת את תיאור הנפגע, את קשייו התפקודיים וכל תלונה אחרת ומבצע בו בדיקה. כל ההליך מתועד על ידי מזכיר הוועדה והעתק מהפרוטוקול נשלח גם לבית התובע, זאת לאחר שהוועדה גיבשה את מסקנותיה והחלטותיה.

התייצבות בפני הוועדה הרפואית היא קריטית וחורצת גורלות. מומלץ מאד לעבור אותה בליווי עורך דין מומחה בדיני נזיקין ועם התמחות בתאונות עבודה, המכיר את חוקי הביטוח הלאומי וההתנהלות כולה.

 • לאחר שהוועדה גיבשה את מסקנותיה והחלטותיה נקבעת דרגת הנכות. אינכם מרוצים מהתוצאות? באפשרותכם להגיש ערעור. את הערעור יש להפנות לוועדה הרפואית לעררים בתום שלושים יום מיום ההודעה שקיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי. יש לצרף את כל הנימוקים, הסיבות והדעות מאי שביעות רצונכם מהחלטת הוועדה, היכן לדעתכם היא שגתה בקביעותיה, אם היתה התעלמות מחלק מהמסמכים הרפואיים שהצגתם בפניה וכדומה.
 • בעקבות הערעור תזומנו לבדיקה נוספת בפני וועדה רפואית לעררים.
 • לאחר הבדיקה יירשם פרוטוקול נוסף ובו חוות דעת הרופאים בוועדה לעררים, האם שינו את קביעת הוועדה הרפואית הראשונה, תמכו בה או אפילו האם ביטלו אותה כליל.

המלצה: הגישו את הערעור בליווי עורך דין נזיקין מומחה ובקיא בהליכי וועדות רפואיות והגשת ערעורים. מדובר בנושא אקוטי והחלטות במסגרתו חורצות גורל.

 • גם במקרה זה, עותק מפרוטוקול הוועדה והחלטותיה יישלח אליכם בדואר.
 • אינכם שבעי רצון גם מהחלטות הוועדה לערעורים? זכותכם להגיש ערעור בבית הדין לעבודה. מומלץ מאד לעשות זאת בליווי עורך דין בעל ידע משפטי, בנוסף לידע והיכרות עם חוקי ונוהלי המוסד לביטוח לאומי. פנייה לבית הדין לעבודה אפשרית רק אם יש שאלה משפטית, כלומר, אם נעשתה טעות משפטית במהלך המפגש עם הוועדה הרפואית. בין הטעויות השכיחות קיימים מצבים בהם לא מתייחסת הוועדה למסמכים רפואיים, או לחלק מהם, נימוק בלתי מספיק או חוסר נימוק כלל של מסקנות הוועדה הרפואית, חוסר הסבר מספק לגבי דרך החלטתה של הוועדה ובניגוד מוחלט לחוות דעת רפואיות שהציג התובע ועוד.
 • את הערעור יש להגיש לבית הדין לעבודה (מזכירות) בתוך שלושים יום ממועד קבלת החלטות הוועדה הרפואית לעררים.

עוד דברים שחשוב לדעת

גם אם אתם שבעי רצון מהחלטת הוועדה הרפואית, יכול להיות שלאחר שנקבעה לכם דרגת נכות מסוימת, חלה החמרה במצבכם. במקרה זה תוכלו לחזור ולדרוש בדיקה נוספת של וועדה רפואית, עקב החמרת מצבכם והאפשרות להגדיל את אחוזי הנכות שנקבעו לכם בעבר.

על פי חוק, אדם שנקבעה לו נכות לצמיתות, מעל 9 אחוזים ועד 19 אחוזים, זכאי לקבלת מענק נכות חד פעמי.

אדם שנקבעה לו נכות בדרגה של 20 אחוזים או יותר, ולצמיתות, זכאי לקבל לפי החוק, קצבת נכות מדי חודש ולמשך כל ימי חייו. בהגיעו לגיל 65 תקוזז מקצבה זו קצבת הזקנה המגיעה לו.

משרד עורכי דין אנג'ל ושות' הוא משרד עם מחלקת נזיקין מורחבת ובה עורכי דין מומחים בתביעות לביטוח הלאומי בעניין תאונות עבודה. זהו תחום רחב, רגיש ומורכב ורק עורך דין שהתמחה בנושא, למד אותו על בוריו, חקר לעומק את כל חוקי ודיני המוסד לביטוח הלאומי, יידע לתת את המענה המקצועי המספק ביותר ללקוחותיו. מומלץ מאד שלא לעבור את ההליך מול הביטוח הלאומי לבד וללא ליווי עורך דין, מאחר ומדובר בהחלטות חשובות ומשמעותיות לעתידכם הכלכלי. מדובר במוסד עם חוקים וכללים רבים, מסועפים ומורכבים ולעתים, דווקא חוסר הידיעה שלכם וההבנה שלכם את כל המשמעויות של תביעתכם, יכול להיות לכם לרועץ. משרד עו"ד אנג'ל ושות'

אנו מזמינים אתכם לפגישת יעוץ, בה גם אתם תוכלו להתרשם מיכולותינו הרבות, הגישה הבלתי מתפשרת שלנו, המקצועיות והידע הרבים שנרכשו אחרי שנים של נסיון בתביעות וייצוג נפגעי עבודה.