תשלום תכוף לנפגעי תאונות דרכים

פגיעה פיזית, כתוצאה מתאונת דרכים, היא אירוע טראומתי גם מבחינה גופנית, כמובן, אך גם מבחינה נפשית ולעיתים קרובות הנפגע מאבד את היכולת המעשית להמשיך ולפעול בצורה נורמטיבית ואפקטיבית בשגרת חייו, מה שמביא לפגיעה מהותית ביכולת ההשתכרות שלו, במצבו הפיננסי ובאורחות חייו וחיי התלויים בו לכלכלתם. לצורך כך נחקקו מספר חוקים ותקנות ובהם חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט-1989, עליהן נפרט במאמר זה.

מהן תקנות פיצויים לנפגעי תאונת דרכים- תשלום תכוף?

בשל העובדה כי תאונת דרכים גורמת לשיבושים ביכולת של הנפגע לתפקד בצורה אופטימאלית ולספק לעצמו את צרכי המחיה שלו, התקנות קובעות כי חברת הביטוח של הרכב הפוגע חייבת לספק, באופן מיידי וללא קשר לתביעה העתידית ולתוצאותיה, תשלומים העומדים בסף תנאי המחייה הבסיסיים שהנפגע, ומשפחתו, התרגלו אליהם ובלשון התקנות עצמן:

"(א)      צרכי מחיה, לעניין סעיף 5(ב)(2) לחוק, הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

 (ב)       בקביעת שיעור התשלום החודשי שיהא בו כדי לספק את צרכי מחייתו של הנפגע ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו, או את צרכי מחייתם של התלויים בנפגע, לפי העניין, יש להתחשב בהכנסתו של הנפגע ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק או מכל מקור אחר בתקופה שקדמה לתאונה, וכן בהוצאותיו מתוך הכנסה זו לצרכי מחיה בתקופה האמורה; כמו כן יש להתחשב בהכנסתו לאחר התאונה של הנפגע, של הפונה או של המבקש, לפי העניין, ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק, קצבה עקב התאונה או מכל מקור אחר".

ממה נובעת חשיבותו של התשלום התכוף?

קבלת פיצויי נזיקין עקב תאונת דרכים היא מנדטורית ומחויבת על פי דין, אך עד קבלתם יכול לעבור זמן רב בשל מחלוקות, אי הבנות או חוסר הסכמה בין הגורמים השונים לגבי אופי הפגיעה וסכום הפיצויים המגיעים לנפגע, קונפליקטים שיכולים להגיע, במקרים רבים, אפילו לפתחו של בית המשפט ואז התהליך מתארך ומתעכב אפילו יותר ולמרות שבסופו של דבר הנפגע יקבל את סכומי הכסף המגיעים לו ושלהם הוא זקוק, דווקא בטווח הזמן המיידי שלאחר תאונת הדרכים הוא נזקק לסכומי כסף ניכרים בשל הטיפולים הרפואיים הרבים, אובדן כושר ההשתכרות והעבודה וכיוצא באלו מקרים ותרחישים. המחוקק היה ער לבעיה רצינית זו, ולכן חוקק במסגרת חוק הפיצויים סעיף שמאפשר לנפגע לקבל "פיצוי תכוף".

תשלום תכוף עורך דין

מהו תשלום תכוף לנפגעי תאונות דרכים?

כאמור, פיצוי תכוף הוא סכום ביניים המתקבל מחברת הביטוח עוד לפני קבלת ובירור תביעת הפיצויים ומטרתו של פיצוי זה היא להקל על הנפגע ועל השינוי הדרמטי שחל בחייו ובחיי משפחתו ובני ביתו הסמוכים לשולחנו ומתבססים על כושר ההשתכרות והפרנסה שלו. מבחינת חברת הביטוח, אין בהעברת הפיצוי התכוף משום הודעה בסכום החבות הסופי אלא נועד, כאמור, לשמש בתשלום הומניטארי השם במרכז את ההכרח להקל על סבלו של פצוע תאונת הדרכים.

מהו תהליך קבלת הפיצוי התכוף?

למרות שמן של התקנות, לא באמת מדובר על העברה בנקאית או על צ'ק שיוצא לטובת הנפגע עוד בטרם פונה על ידי אמבולנס לחדר המיון ממקום התקרית, אלא שגם קבלת הפיצוי התכוף כרוך בסוג של בירוקרטיה תהליכית, אם כי מהירה ופשוטה יותר מבדרך כלל.

על מנת לקבל את הפיצוי התכוף מחברת הביטוח, צריך קודם לפנות לחברת הביטוח בכתב. במידה וחברת הביטוח לא משלמת לנפגע את הפיצוי התכוף תוף 60 יום ממועד הפניה, הרי שנפגע רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לתשלום הפיצוי התכוף. הדיון בבקשתו של התובע לקבלת הפיצוי התכוף הינו דיון מהיר, ובית המשפט אינו נכנס לפרטי הנזק. כאשר בית המשפט דן בבקשה לקבלת תשלום תכוף, אין הוא נכנס לעובי הקורה בכל הנוגע לתביעה, אלא רק בודק את סבירות הטענות שמועלות בכתב התביעה, ואת סבירות הסירוב של חברת הביטוח. בית המשפט אינו בודק את המחלוקת בין הצדדים, אלא רק דן בשאלה, האם במידה ויתקבלו כל הטענות של התובע, הוא יהיה זכאי בעתיד לפיצוי. במסגרת בדיקה זו, מספיק שההוצאות המבוקשות עומדות בקריטריונים של קשר סיבתי וחובת הנתבע להקטין את נזקו. לגבי הסכום של הפיצוי התכוף, בתי המשפט פסקו כי די בכך כי הסכום הנתבע הינו סביר על מנת שהמבקש יקבל אותו. חשוב לציין כי הסכום שניתן על ידי חברת הביטוח כתשלום תכוף נכלל במסגרת סכום הפיצויים הסופי עליו נקבע בתהליך התביעה, המשפט או הבוררות ולכן הוא מקוזז מסכום זה ולא נחשב כתשלום נוסף על תשלום הפיצויים הסופי.

באילו אישורים כדאי להצטייד לפני הגשת תביעה לתשלום תכוף?

על מנת להקל ולזרז טיפול בתביעת תשלום תכוף יש להצטייד באישורים הבאים:

1. אם הנפגע היה אדם עובד – יש להצטייד מבעוד מועד בשישה תלושי משכורת שקדמו לאירוע התאונה.

2. יש להשיג אישור  ממשטרת התנועה המעיד על אירוע התאונה.

3. יש לשמור על עותק מפוליסת ביטוח החובה של הרכב.

4. יש לצלם את רישיון הנהיגה של הנהג משני צדדיו.

5. אם הנפגע עדיין מאושפז בבית החולים, יש לבקש מהרופא המטפל בבית החולים לתת דו"ח ביניים על מצבו הרפואי של הנפגע.

6. יש להצטייד בתעודת שחרור מבית החולים.

7. יש לדרוש ולשמור על כל הקבלות בגין ההוצאות שנגרמות לנפגע ולבני משפחתו הקשורות באופן ישיר לתאונה, לרבות תשלום לאמבולנס והוצאות נסיעה במוניות (במידה והנפגע ובני משפחתו נוסעים בכלי רכב פרטי יש להכין כרטיסי רכב וכדאי להתייעץ עם עורך דין מנוסה על דרך הכנת כרטיס זה).

8. במידה והנפגע הינו אדם עובד ולא נותרו לו ימי מחלה על פי חוק דמי מחלה, והמעביד בכל זאת מעוניין לעזור כספית, יש להתייעץ עם עורך דין נזיקין לפני תשלום המשכורת בשאלה כיצד יש לרשום את העזרה הכספית בתלוש המשכורת, וזאת על מנת שלא לפגוע בסכום התשלום התכוף או בתיק העיקרי.

9. במידה והנפגע מעסיק עוזרת ו/או מטפלת בתקופה שלאחר התאונה, רצוי לדווח על אותה מטפלת או עוזרת למוסד לביטוח לאומי  משתי סיבות עיקריות:

◦אם תיפגע אותה עובדת בזמן עבודתה יכולה להיות הסתבכות משפטית נוספת של הנפגע ובני משפחתו.

◦בשל הסיבה שהדיווח למוסד לביטוח לאומי מהווה ראיה לכאורה שאכן שולמה ההוצאה בגין מטפלת או עוזרת.

קבלת תשלום תכוף היא זכות של כל נפגע ונפגעת בתאונת דרכים וחשוב לדעת עליה ולהיוועץ עם עורך דין מקצועי ומיומן, היודע כיצד להשיג עבורכם את מקסימום הזכויות המגיעות לכם על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.