אובדן כושר עבודה

אחד הציוויים המקראיים הראשונים שניתנו לבני האדם הוא הציווי לעבוד – "בזיעת אפך תאכל לחם" נאמר לאדם כאשר הוא גורש מגן העדן לאחר שטעם מפרי עץ הדעת. בעוד שבעבר, ובמקומות מסוימים אפילו היום, העבודה הייתה חלק משגרת החיים בגיל צעיר מאוד, אפילו מילדות, במדינות מערביות ומפותחות גיל העבודה, לשם קיום בכבוד והגעה לרמת חיים נאותה, הוא גיל בוגר והוא נמשך עשרות שנים, בהתאם לגיל הקבוע בחוק בו אפשר לצאת לפנסיה וליהנות מכל מה שנצבר ונחסך במהלך שנות העבודה הרבות. מה קורה כאשר השלב הזה מתערער ונפגע? מה יכול אדם לעשות כאשר הוא מגיע למצב של אובדן כושר עבודה ומהן הזכויות המגיעות לו מבחינת ביטוח לאומי, חברות הביטוח השונות ובכלל?

מהו אובדן כושר עבודה על פי חוק?

 

ההגדרה הבסיסית ביותר לאובדן כושר עבודה היא, באופן הגיוני וברור, כל מצב שבו אדם מאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס עקב תאונה, מחלה, פציעה או טראומה נפשית ובכך נפגעת איכות חייו ואיכות חייהם של אלו התלויים בו. ישנם שני מצבי אובדן כושר עבודה: מצב זמני שהוא, לרוב, מוגדר כעד שלושה חודשים שלאחריהם חוזר המצב לקדמותו ומצב אובדן כושר עבודה קבוע שבו אין יכולת לחזור ולתפקד באופן נורמטיבי ומלא כבעבר לצמיתות. לשני המצבים הללו ישנם פתרונות שונים הקבועים בחוק.

קיימים גם מצבים של אובדן כושר עבודה מלא וחלקי כאשר אובדן כושר עבודה מלא משמעו אדם שאינו יכול לעבוד בשום עבודה בעקבות הפגיעה שעבר או אדם שבעקבות הפגיעה יכולת ההשתכרות שלו ירדה ושכרו הצטמצם בצורה משמעותית או אדם שאינו יכול להמשיך ולעסוק בעיסוק התואם את מקצועו או השכלתו.

חברות ביטוח פרטיות כוללות בביטוחים מסוימים הגדרה של אובדן כושר עבודה מקצועי, מהמקצוע המסוים בו התמחה המבוטח. אובדן כושר עבודה - משרד עו"ד אנג'ל ושות'

אדם שנפגע או איבד את כושר העבודה שלו זכאי לקבלת סיוע מביטוח לאומי על מנת שלא ימצא עצמו נטול הכנסה. במידה והיה מבוטח באופן פרטי הוא זכאי לתבוע גם את חברת הביטוח. בנוסף, במצבים שבהם לאדם שנפגע תלות מוחלטת בבני משפחתו זכאים הם לקבל זכויות מביטוח לאומי (וחל גם במקרים של פטירה).

אובדן כושר עבודה – ביטוח לאומי

 

כל אזרחי ישראל מבוטחים על ידי ביטוח לאומי כנגד אובדן כושר עבודה וזהו התשלום הנגבה מכל אחד ואחת מאיתנו מדי חודש בחודשו ובכל משכורת. עיקר הכיסוי ניתן על ידי מחלקת נכות כללית, מחלקת נפגעי עבודה ומחלקת נפגעי תאונות.

א. מחלקת נכות כללית מעניקה קצבה לאדם אשר בעקבות תאונה או מחלה נפגעה יכולת ההשתכרות שלו. האדם יהיה זכאי לקצבה במקרה שכושר העבודה שלו פחת ב 50% או שהכנסתו הצטמצמה ב- 60% במידה ומדובר באובדן כושר עבודה לצמיתות, או שהכנסתו הצטמצמה ב- 45% במידה ומדובר באובדן כושר עבודה זמני.

ב. מחלקת נפגעי עבודה מעניקה קצבה לעובדים אשר עברו תאונה בעבודה או עקב מחלת מקצוע (מחלה שנגרמת בעקבות העיסוק המקצועי).

ג. מחלקת נפגעי תאונות מעניקה קצבה לעובדים אשר נפגעו בתאונת דרכים או בתאונה כלשהי בביתם, וכתוצאה מכך אינם מסוגלים לעבוד. מצבים אלה מזכים בפיצוי כספי למשך 90 יום לאחר התאונה. במידה והנזק אינו ניתן לריפוי לאחר תקופה זו יש להגיש תביעה לנכות כללית.

גובה הקצבה מטעם ביטוח לאומי נקבע כחוק והוא אינו מתחשב בגובה המשכורת לפני הפגיעה. התשלום שווה לכל מקבלי הקצבה. אנשים שהיו רגילים להכנסה גבוהה לפני הפגיעה עלולים לחוש ירידה ברמת החיים עם המעבר לקבלת קצבת נכות.

הזכויות המגיעות מביטוח פרטי

 

רכישת פוליסת ביטוח תאונות ואובדן כושר עבודה פרטית יכולה להיות גם חלק מתנאי העסקה בחלק ממקומות העבודה, וישנם מעסיקים המבטחים את עובדיהם בפוליסות ביטוח פרטיות / ביטוח מנהלים מעין אלו. למעסיקים רבים מאוד, במיוחד למעסיקים גדולים, יש פוליסות ביטוח פרטיות המגנות עליהן, ועל כלל עובדיהן, במקרים של תאונות עבודה ופגיעה כלשהי בעובדיהן, פגיעה שעלולה לגרום לאובדן כושר עבודה. כמובן שכל אדם רשאי ויכול לבטח עצמו באופן פרטי בחברת ביטוח ולהגן על האינטרסים שלו, ושל משפחתו, בעת הצורך.

כאשר רוכשים ביטוח פרטי, יש לדעת מה התנאים הבסיסיים שלו, תנאים כדוגמת:

1.   תקופת המתנה של שלושה חודשים לפני הזכאות לקבלת גמלה.

2. ברוב הביטוחים קיים סעיף הנקרא "פרנציזה". על סמך סעיף זה מתחייבת חברת הביטוח לשלם רטרואקטיבית את התשלום עבור שלושת החודשים הראשונים במידה ואובדן כושר העבודה הוא לטווח ארוך.

3. התייחסות לאובדן כושר עבודה מקצועי: כאשר אובדן כושר העבודה הוא לגבי מקצוע התואם את הרקע התעסוקתי וההשכלתי של המבוטח. (זאת בשונה מביטוח לאומי המציב רף נמוך יותר, וכולל רק אנשים שאיבדו את כושר העבודה לכל סוג של עבודה).

4. שחרור מתשלום פרמיה: בעת תקופת אובדן כושר העבודה המבוטח פטור מתשלומי פרמיה לתגמולי זקנה או ביטוח מנהלים (פנסיה).

5. סעיף המבטיח כי המבוטח יוכל לקבל גמלה מחברת הביטוח בנוסף לקצבה מביטוח לאומי.

6. סכום הביטוח יהיה בגובה של 75% מהשכר הממוצע של המבוטח בשנה האחרונה (ולא פחות מכך). סעיף זה שונה מביטוח לאומי, ומאפשר שמירה על רמת חיים הקרובה לרמת החיים לפני הפגיעה.

חשוב לוודא כי פוליסות הביטוח מקיפות את כל סוגי הפגיעות והפציעות השונות היכולות לפגוע ביכולת ההשתכרות והפרנסה וכי אין בהן התניות שונות שיכולות לעכב או לעצור את תשלומי הגמלה לאחר פרק זמן מסוים או לאחר מות המבוטח. אובדן כושר עבודה הוא לא רק פגיעה פיזית וכלכלית אלא גם פגיעה נפשית ומנטאלית ויש לכך השלכות מרחיקות לכת על כל תחומי החיים, כך שקיומה של קצבה קבועה וגבוהה לאורך כל תקופת הנכות יכולה להקל מאוד על ההתנהלות, על השיקום ועל אורח החיים הנורמטיבי.

משרדנו מתמחה בתביעות אובדן כושר עבודה, הן מול הביטוח הלאומי והן מול חברות הביטוח הפרטיות. לזכותנו הניסיון, ההיכרות עם הטכניקות המשפטיות והקשרים הנכונים על מנת לייעל ולמקסם תוצאות בתביעות אובדן כושר מכל סוג.