ערעורים על החלטות ביטוח לאומי

מבוטחי המוסד לביטוח לאומי זכאים למגוון רחב של זכויות בתחומים שונים. חלק מהגמלאות, קצבאות או פיצויים, הניתנים על ידי המוסד לביטוח לאומי נקבעים לאחר התייצבות בפני ועדה רפואית או החלטות פקיד המוסד בדבר גובה הסכום לפיצוי.

מה שאולי לא ידעתם הוא שיש לכם הזכות והאפשרות לערער על החלטות המוסד לביטוח לאומי ולשנות את ההחלטות שנתקבלו, במידה ואינכם מסכימים עימן.

כיצד ניתן לערער על החלטות הביטוח הלאומי

גמלת נכות בגין תאונת עבודה, קצבת שארים, גמלת סיעוד ועוד תחומים רבים הן גמלאות וקצבאות הניתנות למבוטחי המוסד לביטוח לאומי לאחר שהגישו תביעה רלוונטית ותבעו את המגיע להם על פי חוק. פעמים רבות השאלה היא לא אם מגיעה למבוטח גמלה או קצבה אלא הסכום שלה. שיעור הסכום לתשלום קבע ברוב הפעמים לאחר התייצבות בפני וועדה רפואית הדנה בתביעתו של המבוטח או מקבלי החלטות אחרים, בנושאים שונים.

לעתים קרובות מדי נוטה המוסד לביטוח לאומי להפחית בערך הפגיעה או הנכות, כך שבסופו של התהליך נקבעים אחוזי נכות נמוכים מהצופה ותשלום הגמלה והזכויות הוא בהתאם.

במצבם כאלו ניתן, ואף רצוי, לערער על החלטות המוסד לביטוח לאומי ולנסות לשנות את קביעתו.

ערעורים על החלטות ביטוח לאומי - אנג'ל ושות' עו"ד נזיקין

כל מבוטחי המוסד לביטוח לאומי רשאים לערער על החלטות המוסד בנושא זכאותם לגמלה או קצבה. את הערעור יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה. מה שרבים לא יודעים הוא כי באפשרותם לבקש גם סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

  • החלטות ועדה רפואית – במקרים אלו יש להגיש קודם ערעור לועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי. את הערעור יש להגיש בתוך ששים יום ממועד קבלת ההחלטה של המוסד.
  • החלטות בנושאים אחרים – כל החלטה שאינה קשורה לוועדה רפואית יש להגיש את הערעור ישירות לבבית הדין לעבודה. ניתן לעשות זאת בתך שה מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.
  • החלטות בית הדין לעבודה – גם על החלטות שקבע בין הדין לעבודה ניתנות לערעור אצל בית הדין הארצי לעבודה.

מה צריך לעשות?

את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה ניתן ורצוי לעשות בבית הדין הסמוך למקום מגוריכם. אם לאחר הערעור תרצו שוב לערער על החלטות בית הדין לעבודה, יהיה עליכם לעשת זאת בבית הדין הארצי לעבודה המצוי בירושלים.

  • נכות – לאחר החלטות הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי יש לפנות את הועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי. פנייה זו כאמור יש להגיש לא יאוחר משישים יום לאחר קבלת הודעה בדבר החלטת הוועדה. רק לאחר הגשת הערר לועדת העררים הרפואית, ניתן להגיש ערעור על החלטותיה לבית הדין האזורי לעבודה, גם כן, בתוך שים יום ובשאלות משפטיות בלבד.
  • אובדן או אי כושר – נושאים הקשורים לקביעת דרגת אי כושר (השתכרות למשל) יוגשו אף הם תחילה למחלקת העררים בסניף הביטוח הלאומי ובתוך ששים יום ממועד קבלת הודעה כתובה. לאחר קבלת החלטות הועדה לעררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה, בתוך ששים יום.
  • נושאים אחרים – בתחומים כמו תקופות עבודה של המבוטח, הכנסותיו, השכלתו כדומה, ניתן להגיש ערעור בתוך שנים עשר חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח הלומי.

כאמור, ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים וללא כל צורך בעמידה בקריטריונים כלשהם, למשל כלכליים. יחד עם זאת, יעוץ מקדים עם עורך דין, טרם ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, יכול להוביל למצב בו תתקבל החלטה שתעמוד בקנה אחד עם ציפיותיו של המבוטח ולא יהיה כל צורך בהגשת ערעורים.

יעוץ מקדים וליווי של עורך דין המתמחה בדיני הביטוח הלאומי הוא אקוטי, מה גם שבעת ההתייצבות בפני וועדות רפואיות, יכול המבוטח להיות מיוצג על ידי עורך דינו גם בוועדה עצמה.