Monthly Archives מאי 2015

ערעורים על החלטות ביטוח לאומי

– מגוון אפשרויות מבוטחי המוסד לביטוח לאומי זכאים למגוון רחב של זכויות בתחומים שונים. חלק מהגמלאות, קצבאות או פיצויים, הניתנים על ידי המוסד לביטוח לאומי נקבעים לאחר התייצבות בפני ועדה רפואית או החלטות פקיד המוסד בדבר גובה הסכום לפיצוי. מה שאולי לא ידעתם הוא שיש לכם הזכות והאפשרות לערער על החלטות המוסד לביטוח לאומי ולשנות את ההחלטות שנתקבלו, במידה ואינכם מסכימים עימן. כיצד ניתן לערער על החלטות הביטוח הלאומי גמלת נכות בגין תאונת עבודה, קצבת שארים, גמלת סיעוד ועוד תחומים רבים הן גמלאות וקצבאות הניתנות למבוטחי המוסד לביטוח לאומי לאחר שהגישו תביעה רלוונטית ותבעו את המגיע להם על פי חוק.
Read More

קטגוריות: מאמרים.

זכויות נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי

נפגעי פעולות איבה זכאים לשלל הטבות וזכויות אולם לא תמיד הם מודעים למלוא זכויותיהם והדרכים לממשן. לעתים, חוסר הידיעה או הליכים בירוקרטים ארוכים ומתישים בדרך לקבלת את התגמולים המגעים לנפגעים או לבני משפחותיהם עלולים להביא לאובדן הזכויות ולהפסדים כספיים משמעותיים. מימוש זכויות נפגעי פעולות איבה למרבה הצער פעולות איבה במדינת ישראל הן מצב המוכר לרבים עקב מתקפות טרור שהתרחשו במדינה לאורך ההסטוריה שלה, ועדיין מתרחשות. בנוסף לקושי הגופני, לעתים אובדן חיים, הקושי הרגשי והתמודדויות נוספות, מצטרף גם קושי נוסף ושמו בירוקרטיה. נפגעי פעולות איבה זכאים לתגמולים שונים אולם לא תמיד הם מודעים לכך וכשהם כן מודעים, מדובר בתהליך מייגע, אותו
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.

תביעות נזיקין בגין נזקי תקיפה

בעולם המשפט, המונח 'תקיפה' מתייחס לסיטואציות מגוונות, הכוללות קטטות בין אנשים וגם הקלעות לסיטואציות בהן הונפה יד לצורכי הגנה עצמית, על גוף או רכוש או מתוך סיבות אחרות. כל עוד לא מוכח אחרת, חוק העונשין קובע כי מדובר בעבירה פלילית ובמעשה הקרוי עוולת תקיפה שהיא ברת פיצוי, על פי פקודת הנזיקין. הבדלים מהותיים לפי סעיף 23 לפקודת הנזיקין, תקיפה היא שימוש במתכוון ובכוח נגד גופו של אדם. הפעלת הכוח מתבטאת בנגיעה, הכאב ודרכים נוספות, במישרין ובעקיפין ונגד רצונו של האדם, או תוך שימוש באיומים או בתרמית. שימוש כוח כולל גם חומרים, למשל חשמל, חום וכדומה, שהשימוש בהם גורם לנזק. עוולת
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.