Archives for מאמרים

ערעורים על החלטות ביטוח לאומי

– מגוון אפשרויות מבוטחי המוסד לביטוח לאומי זכאים למגוון רחב של זכויות בתחומים שונים. חלק מהגמלאות, קצבאות או פיצויים, הניתנים על ידי המוסד לביטוח לאומי נקבעים לאחר התייצבות בפני ועדה רפואית או החלטות פקיד המוסד בדבר גובה הסכום לפיצוי. מה שאולי לא ידעתם הוא שיש לכם הזכות והאפשרות לערער על החלטות המוסד לביטוח לאומי ולשנות את ההחלטות שנתקבלו, במידה ואינכם מסכימים עימן. כיצד ניתן לערער על החלטות הביטוח הלאומי גמלת נכות בגין תאונת עבודה, קצבת שארים, גמלת סיעוד ועוד תחומים רבים הן גמלאות וקצבאות הניתנות למבוטחי המוסד לביטוח לאומי לאחר שהגישו תביעה רלוונטית ותבעו את המגיע להם על פי חוק.
Read More

קטגוריות: מאמרים.