הכל על דיני נזיקין

 

ענף המשפטים נחלק לתחומים רבים, ביניהם המשפט האזרחי שבתוכו מצויים גם דיני נזיקין. תביעות נזיקין הן השכיחות ביותר בישראל, מאחר ודיני נזיקין נוגעים לקשת רחבה של תביעות, למשל רשלנות רפואית, תאונות אישיות וכיוצ"ב.

תביעת נזיקין מתבצעת בייצוג של עורך דין נזיקין, שלא די בהיותו מומחה לדינים אלו, עליו להכיר את התחום בו עוסקת התביעה.

הנה כל מה שתרצו לדעת על דיני נזיקין בראי המשפט הישראלי –

 

המטרה העיקרית – פיצוי הניזוק בגין הנזק שנגרם לו

נזיקין, כשמם, עוסקים בנזקים שנגרמו לאדם עקב רשלנות, חוסר ידע של הצד המזיק, הפרת חובה חקוקה וכיוצ"ב.

הנזקים יכולים להיות בגופו של אדם, בנפשו ואף ברכושו.

למשל, אדם שניגש לקבל טיפול שיניים רשלני שבעקבותיו נגרם לו סבל רב ומיותר, זאת מאחר ורופא השיניים לא אבחן נכון את הבעיה, עשה שימוש בטיפול לא דרוש או אינו מומחה בתחום הטיפול הרלוונטי.

במקרה זה תהיה תביעת הנזיקין בגין רשלנות רפואית של רופא השיניים.

דוגמה נוספת היא אדם שהולך לתומו ברחוב ונופל לתוך בור לא מכוסה ולא מוגן. במקרה זה, תביעת הנזיקין תהיה נגד הרשות המקומית, בגין עובד ציבור שהתרשל במילוי תפקידו.

דיני נזיקין קובעים מתי קיימת הזכות לפיצויים מהגורם המזיק, גם אם הנזק נגרם בשוגג ולא במכוון, אולם בשל רשלנותו הוא יחויב במתן פיצוי לצד שנפגע.

הנזקים כוללים גם מצבים כמו נזק מדבר-מה מסוכן, מבעל חיים, נזק בגין התנהגות שיש בה מטרד, ליחיד או לציבור, מאד, וכדומה.

 

מטרת דיני נזיקין

בניגוד לתביעות מענפים משפטיים אחרים, בדיני נזיקין המטרה היא לאו דווקא להעניש את המזיק אלא לפצות את הניזוק בגין הסבל שעבר, לנסות להשיב את המצב לקדמותו, לרפא או לתקן אותו.

כלומר, בעוד שבמשפט הפלילי העבריין נענש במטרה להרתיע ולשקם אותו, הרי שבדיני נזיקין שימת הדגש היא על הניזוק, על הפגיעה בו ועל הנזקים שחווה. גם אופי הענישה הוא שונה, מאחר ובעוד שבמשפט הפלילי עלול הנאשם למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח, הרי שבדיני נזיקין אופי התביעה הוא כלכלי והפיצויים לניזוק מגולמים בכסף.

ישנם מקרים חריגים בהם, בנוסף לענישה הכספית,  אותם הפיצויים שמקבל הצד שניזוק, נוקטת מערכת המשפט בענישה נוספת, שאינה כספית, שמטרתה להביע את שאט הנפש או הסלידה ממעשי הגורם המזיק, כפי שנהוג לרוב במשפט הפלילי.

תנאים והגבלים בדיני נזיקין

כאמור, מטרת תביעת נזיקין היא להשיב לאדם שנפגע את בריאותו, לתקן את העוולה ולנסות להחזיר את המצב לקדמותו. אולם חשוב לזכור כי כל הטבה כספית אותה מקבל הניזוק, תקוזז מהפיצוי הכספי שנקבע לו.

למשל, אדם שעבר תאונה ומקבל קצבה, גמלה או תגמולים מהביטוח הלאומי. הסכום שיקבל ממוסד זה, יקוזז מהפיצוי שישולם לו.

דיני נזיקין - עורך דין נזיקין

דיני נזיקין

יחד עם זאת, אם התובע, הניזוק, הוא בעליה של פוליסת ביטוח פרטית, במקרה זה לא יקוזז הסכום בו זכה, מסכום הפיצוי שיקבל מחברת הביטוח, מאחר וזוהי פוליסה פרטית עליה שילם במיטב כספו.

ראשי הנזק ופסיקות בבית המשפט

כאשר מדובר על נזקי גוף, קובע בדרך כלל בית המשפט פיצוי שמחושב לפי הפסדי השכר שספג האדם שניזוק בעבר והפסדים עתידיים בעתיד, פיצוי על כאב וסבל, פיצוי על הוצאות רפואיות, כולל נסיעות לצרכי טיפול, אבחון ושיקום, פיצוי על התאמת דיור בהתאם למגבלות החדשות של הניזוק וגם חישוב פיצוי בגין קיצור תוחלת החיים, אם נגרמה כזו.

חשוב לציין כי על התובע, הניזוק, להוכיח את הנזקים שנגרמו.

  • הפסדי שכר – יהיה עליו להגיש תלושי שכר, תעודות מחלה שמעידות על היעדרותו מהעבודה, ניצול ימי מחלה במקום האפשרות לצבור אותן לעת פרישה וכיוצ"ב.

תלושי השכר גם עדיו על שינויים שחלו אצל הניזוק בעקבות הפגיעה, למשל, ששב לעבודתו בהיקף של חצי משרה ושכרו ירד.

  • הוצאת רפואיות – כדי להוכיח את ההוצאות הרפואיות על הניזוק להציג קבלות על הוצאות בגין טיפולים, תרופות, במיוחד כאלו שאינן ממומנות על ידי קופות החולים, כמו גם אביזרים רפואיים שונים וציוד שאינו מסובסד על ידי הקופות.
  • הוצאות ניידות – כדי להוכיח את ההוצאות בגין נסיעות יש להציג קבלות של נסיעות תחבורה ציבורית או במוניות, או קבלות  על לק לבעלי רכב פרטי.

אדם שנפגע וזקוק לרכב מיוחד בגין הפגיעה, למשל המותאם לכסא גלגלים, זכאי לבקש פיצוי בגין התאמת הרכב למגבלות החדשות.

  • הוכחת כאב סבל – פיצוי זה מחושב לפי הכאב והסבל, גופני ונפשי, של התובע. הוא אינדיבידואלי לכל ניזוק ובית המשפט מבצע הערכה שכוללת מגוון פרמטרים, ביניהם השפעת הכאב והסבל על חיי הנפגע, סוג וחומרת הנזק, עד כמה הוא אינטנסיבי ועוד.

למשל, אדם שפוקד לעתים קרובות את קופות החולים או מאושפז תדיר, יגיש את סיכומי האשפוז וחוות דעת רפואית על מצבו, אחר יציג את רשימת התרופות אותן הוא נוטל באופן קבוע וכיוצ"ב.

 

בית המשפט שומע את העדויות ומתרשם מחומרת הכאב והסבל ופוסק פיצוי כספי על פי הבנתו ושיקול דעתו.

חשוב לזכור כי פיצוי בדיני נזיקין עבור כאב וסבל שמוערך על ידי בית המשפט, אינו דומה לפיצוי שנפסק במקרים כמו תאונת דרכים, גם הוא עבור כאב וסבל, זאת מאחר ובתאונת דרכים נאמד הנזק על פי מספר ימי האשפוז של הנפגע, גילו ואחוזי הנכות שנקבעו לו וזהו פיצוי אחד שמבוסס  יותר על מרכיבים טכניים ופחות על כאב וסבל אינדיבידואלי.

  • הוכחת קיצור תוחלת החיים – אדם שנפטר בגיל צעיר יפוצה, או יפוצו שאריו, בגין קיצור שנות חייו במקום גיל הפטירה הממוצע. כמו כן, נפגע שנקבעה לו נכות ועקב נכות זו צפוי קיצור בתוחלת החיים שלו, יוכיח באמצעות חוות דעת רפואית מהי תוחלת החיים הצפויה לו בעקבות נכותו. למשל, אדם שהפגיעה שלו עלולה לגרום לסיבוכים, זיהומים ומכאן למוות בטרם עת.
  • הוצאות דיור- הוכחה זו חלה רק על הפגעים שפגיעתם גרמה לנכות שדורשת היערכות מחודשת בבית והתאמתו לאביזרי ניידות שונים, למשל כסא גלגלים. במקרה כזה, אדם שמתגורר בבניין ללא מעלית או בבית שיש בו מדרגות, לא יוכל לעשות שימוש בבית כזה ויצטרך להתאים את מקום מגוריו לצרכיו החדשים.

בנוסף, אם יש צורך במטפל צמוד, יש גם צורך בחדר עבור מטפל זה.

את ההערכה יש להגיש מטעם מומחה העוסק בהתאמת דיור לנכים, בתוספת הערכת שמאי שיאמוד את העלויות הנדרשות להתאמת דיור בהתאם לצרכי הנפגע.

  • עזרת הזולת- אדם שעקב פגיעתו נזקק לסיוע של אדם נוסף, יידרש להציג את תשלומיו לאדם זה. ניתן לעשות זאת באמצעות הדיווחים לביטוח הלאומי בגין התשלומים לעובד. במקרה של צורך בטיפול סיעודי עשרים וארבע שעות ביממה, יציג התובע הצעות מחיר שקיבל מחברות סיעוד שונות.

 

ייצוג משפטי הולם

לא קל להוכיח מצבים כמו כאב וסבל, קיצור תוחלת החים וכל מה שהשתנה בעולמו ובחייו של הנפגע. יש צורך לעבור את התהליך בליווי מקצועי של עורך דין נזיקין, המתמחה בתחום הספציפי ממנו נפגע התובע.

עם עורך דין מומחה ובעל נסיון בתביעת נזיקין, הארוך ממילא, עשוי להתקצר, הוא יהיה ממוקד ומוסדר יותר ולתובע יהיה ליווי , ייעוץ וסיוע לכל אורך הדרך, עד לקבלת הפיצויים.

משרד עורכי דין דוד אנג'ל הוא משרד המתמחה מובהק בתביעות נזיקין. למשרד נרשמות הצלחות רבות בתחום זה, עקב עבודה יסודית ומקיפה, שירות נאמן ומסור והבנת החוק על כל רבדיו. לכל שאלה – אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח לסייע.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *