Monthly Archives נובמבר 2016

נזקי רכוש – מה עושים במקרה של תאונה עם רכב ליסינג?

  תאונת דרכים היא תמיד אירוע שאינו חיובי במיוחד, אך קיימים מקרים בהם ההתנהלות נעשית מורכבת עוד יותר – אחד מהתסריטים האלה הינם תאונה עם רכב ליסינג. כמו בכל תרחיש אחר, גם כאן יש שני צדדים לאותו מטבע. כאשר אתם הנהג ברכב ליסינג, חשוב מאוד לזכור שאתם תלויים בתנאי הליסינג כפי שנוסחו בהסכם עליו חתמתם מול החברה. על מנת לדעת בדיוק מה התנאים, הזכויות והחובות שלכם ברגע של תאונה שהתרחשה באשמתכם או במעורבותכם – יש לעיין לעומק בהסכם הליסינג. הנקודה החשובה ביותר שיש לזכור היא שאם הייתם ברכב, האחריות על התאונה מוטלת עליכם ולא על חברת הליסינג. משום כך, יש
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.