Monthly Archives אפריל 2015

תביעות נזיקין נגד המדינה

אנג'ל ושות' – מומחים לתביעות נזיקין נגד המדינה: גם מדינה, או נכון יותר, מוסדותיה, חשופים לתביעות והיא אינה חסינה מהן. אם המדינה פעלה באפן מזיק או רשלני, הפרה התחייבויות והסכמים וכדומה, ניתן לתבוע אותה, כמו כל בעל דין, ולדרוש פיצוי. כיצד זה עובד ומה המשמעויות של תביעות נזיקין נגד המדינה? דמוקרטיה במיטבה במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל, רשאי כל אזרח להגן עם האינטרסים שלו אל מול הרשויות השונות המייצגות את המדינה. תביעות נזיקין נגד המדינה הן תביעות נגד רשות או כל מי שפועל מטעם המדינה נהג באופן בלתי סביר, רשלני ואשר גרם לנזק. דוגמאות לרשלנות או מקרים בהם ניתן לתבוע
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.

פטור ממס הכנסה לנכים

נכה, גם בדרגת נכות קשה, המצליח לעבוד ולהשתכר, יגלה כי בכל הנוגע לזכויות לנכים החוק לא ממש עומד לצידו, לפחות בכל הנוגע לחוקי המוסד לביטוח לאומי. לפי תקנות המוסד, זכאות לקבלת פטורים והטבות שונות נמדדת לפי חוסר יכולת התפקוד של הנכה, ולא לפי יכולת ההשתכרות שלו. האם יש מה לעשות ומה בנוגע לפטור ממס הכנסה? זכאות לפטור ממס הכנסה לנכים אנשים אשר נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של מאה אחוזים, ולעתים גם החל משמונים ותשעה אחוזים, יכולים לקבל זכאות לפטור ממס הכנסה. זכאות זו מתחילה לאחר מאה שמונים וארבעה ימי נכות אולם מי שעומד בתנאי הזכאות לפטור יכול לקבל החזרי
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.