פטור ממס הכנסה לנכים

נכה, גם בדרגת נכות קשה, המצליח לעבוד ולהשתכר, יגלה כי בכל הנוגע לזכויות לנכים החוק לא ממש עומד לצידו, לפחות בכל הנוגע לחוקי המוסד לביטוח לאומי. לפי תקנות המוסד, זכאות לקבלת פטורים והטבות שונות נמדדת לפי חוסר יכולת התפקוד של הנכה, ולא לפי יכולת ההשתכרות שלו.

האם יש מה לעשות ומה בנוגע לפטור ממס הכנסה?

זכאות לפטור ממס הכנסה לנכים

אנשים אשר נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של מאה אחוזים, ולעתים גם החל משמונים ותשעה אחוזים, יכולים לקבל זכאות לפטור ממס הכנסה. זכאות זו מתחילה לאחר מאה שמונים וארבעה ימי נכות אולם מי שעומד בתנאי הזכאות לפטור יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים, עד שש שנים אחורנית מהיום בו הגישו את הבקשה.

בין הזכאים לפטור מצויים גם אנשים שנכותם היא עיוורון או לקות ראייה.

זכאות לפטור ממס הכנסה ניתנת לאנשים עובדים שנקבעה להם נכות, זמנית או לצמיתות ובתנאי שהנכות נקבעה להם על פ חוק הנכים מצה"ל, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק לפיצוי נפגעי גזזת וחוק הביטוח הלאומי, הכולל נפגעי עבודה, נכות כללית, וביטוח אמהות שנקבעה להן נכות עקב הריון או לידה.

כדי לממש את הזכות יש למלא טופס בקשה לפטור ממס, מספר 1516 ולצרף אליו עותק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה מה יהיו אחוזי הנכות של התובע, למשל וועדה רפואית של הביטוח הלאומי, ועדה לנכות כללית וכדומה. טופס זה, בצירוף המסמכים הרלוונטיים, יש להגיש לפקיד השומה במוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של התובע.

פטור ממס הכנסה לנכים - אנג'ל ושות' משרד עו"ד נזיקין

במידה והתובע אינו עומד בתנאים והחוקים של המוסד לביטוח לאומי אולם מצבו הוחמר או עבר אירוע רפואי נוסף, באפשרותו לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה אותה עורך המוסד לביטוח לאומי. ועדה רפואית זו עולה כסף אותה צריך לשלם התובע.

עוד יש להגיש טופס אישור מסירת מידע שהוא בעצם הצהרה על ויתור סודיות רפואית מול מס הכנסה ומול המוסד לביטוח לאומי.

פקיד השומה, לאחר שקיבל את הטפסים, שולח אישור הקרוי 'הפניה לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לקביעת אחוזי נכות', בצירוף שובר אגרה שמשמש לתשלום עבור הוועדה הרפואית. רק אז מתחיל הליך בדיקת המסמכים והתייצבות בפני וועדה רפואית וקביעת אחוזי נכות שאם נמצאו גבוהים משמונים ותשעה אחוזים, יהוו אישור רשמי לזכאות לפטור ממס הכנסה לנכים.

תקרות הכנסה לקבלת הפטור

ניתן לקבל פטור ממס הכנסה לנכים מהכנסות של עד ארבעים אלף ₪ בחודש. אם הנכה מרוויח שכר גבוה מכך, יהיה עליו לשלם מס הכנסה על ההפרש.

שיטת חישוב דרגת הנכות מחושבת על פי שקלול דרגת הנכות של הנכה. כלומר, אם לאדם יש יותר מבעיה רפואית אחת, מתבצע שקלול של דרגת הנכות שנקבעה לכל בעיה רפואית. למשל, בעיה רפואית אחת שמקנה לו חמישים אחוזי נכות ובעיה רפואית נוספת שמקנה לו ארבעים אחוזי נכות, תעמוד הנכות המשוקללת על שבעים אחוזים ולא על תשעים אחוזים, זאת מאחר עבור הבעיה הראשונה הוא יקבל את מלוא אחוזי הנכות אולם בכל הנוגע לבעיה נוספת, יחושבו רק ארבעים אחוזים מדרגת הנכות שנקבעו לה. בשורה התחתונה יש להגיע לכתשעים אחוזי נכות לפחות כדי לקבל את הפטור ממס הכנסה במלואו.

תביעה לקבלת פטור ממס הכנסה לנכים רצוי לבצע בליווי עורך דין מומחה, בעיקר בשל הדיוק שיש לבצע בהגשת המסמכים יצג התובע מול המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה שמערימים לא מעט קשיים בדרך. כמו כן, כדי לדרוש החזרי מס רטרואקטיבית, כדאי לעשות זאת בליווי מקצועי של עורך דין מומחה.

קטגוריות: בלוג נזיקין.