Monthly Archives פברואר 2015

מיקרוטראומה

כשעובד נפגע בתאונת עבודה, לרוב תתייחס הגדרה זו לתאונה, חבלה, פציעה וכדומה – אירוע חד פעמי שהתרחש בעבודה או במסגרת שעות העבודה ושבעקבותיו נגרם לעובד נזק או נכות. מה שרבים אינם יודעים הוא שישנו סוג נוסף של פגיעה בעבודה, פגיעה הנגרמת מרצף של אירועים קטנים, זעירים אפילו, שהצטברו במהלך הזמן עד כדי פגיעה שגרמה לנזק של ממש. פגיעה כזו מכונה מיקרוטראומה. מהי בדיוק פגיעת מיקרוטראומה לפי הביטוח הלאומי? בביטוח הלאומי קיימת רשימה ארוכה שזכתה לכינוי "ספר המחלות". בספר זה מופיעים כל סוגי הפגיעות ותאונות העבודה שמכיר המוסד כפגיעה בעבודה. בנוסף, מצויה רשימה של מחלות עבודה, שהן מחלות שנגרמו עקב העבודה,
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.

תאונת פגע וברח

בחלק מתאונות הדרכים, בוחר נהג הרכב הפוגע שלא להשאר בזירת התאונה, למסור את פרטיו או לסייע לנפגעים אלא להמלט מהמקום. תאונה מסוג זה נקראת "פגע וברח". מעבר להיותה עבירה פלילית, אין לנפגע את היכולת להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח של הנהג הפוגע שברח ויש לנקוט בהסדרים מיוחדים שנקבעו למקרים מסוג זה. מה עושים במקרה של תאונת פגע וברח כשאדם נפגע בתאונת דרכים ישנם הליכים קבועים אותם עליו לבצע כדי לקבל את הפיצוי המגע לו, למשל תביעת חברת הביטוח בה מבוטח רכבו בביטוח חובה, או במקרה ומדובר בהולך רגל או רוכב אופניים, תוגש תביעת פיצויים נגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.