Monthly Archives יולי 2015

מדריך זכויות נפגעי פוליו

הפוליו (Poliomyelitis) הינו נגיף הנוגע לשיתוק ילדים דרך מערכת העצבים. הידבקות בנגיף הפוליו נעשית ברוב המקרים דרך הפה וזאת באמצעות מזון או ידיים שבאו במגע עם הנגיף. עד אמצע המאה ה-20 היה נגיף הפוליו אחת מהסיבות המרכזיות הנודעות לשיתוק וחולשת שרירים, כשברוב המקרים נגיף הפוליו היה מתפרץ כמגיפה הפוגעת בילדים וכאלו שהיו ללא החיסון המתאים. אלו שחלו בנגיף הפוליו סובלים שנים רבות אחרי מפגיעה בשרירים ההולכים והופכים חלשים יותר. מצב זה מוגדר כתסמונת פוסט פוליו. בשנות ה-50 פיתחו חיסון כנגד הנגיף אשר הוכנס לשימוש במדינות רבות, מה שהביא לחיסול בולט של הנגיף. בישראל הגיע החיסול לנגיף בסוף שנות ה-50. תושבים
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.

תביעת ליקוי שמיעה וטנטון מהמוסד לביטוח לאומי

ליקוי שמיעה וטנטון הן שתי פגיעות הנגרמות כתוצאה מתאונה חד פעמית או כתוצאה מחשיפה ממושכת לרעשים באופן יומיומי. ליקוי השמיעה מצביע על מקרה בו היכולת לשמוע מתדרדרת לאורך זמן. הטנטון הינו מצב בו הלוקה בו שומע צליל באוזניו שלא נשמע על ידי אחרים ומן הסתם אינו קיים בסביבה הפיזית שלו. הופעה של אותו צליל פנימי הינו הסבר לחשיפה ממושכת לרעש הנחשב מזיק. במקומות רבים נחשפים עובדים למכלול רחב של רעשים אשר עלולים להביא פגיעה ביכולת השמיעה. במקומות בהם עובדים עם כלים רוטטים, גנראטורים, מכשירים רועשים במסגרות של מפעלים, אנשי מקצוע דוגמת נגרים, חשמלאים, מסגרים, עובדים בשדות התעופה, עובדי דפוס ועוד.
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.